Συνεχίζει να καταβάλλεται κατ’εξαίρεση και σε μηνιαία βάση, μέσω αυτόματης πληρωμής το Επίδομα Τέκνου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις €39.000, το Επίδομα Τέκνου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα που το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις €49.000 και το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας στις μονογονεϊκές οικογένειες που το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις €39.000.

Αυτό ανακοίνωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διευκρινίζοντας ότι προϋπόθεση για όλους είναι να λάμβαναν τα πιο πάνω επιδόματα κατά το 2023.

Η Υπηρεσία σημειώνει πως αναφορικά με τη διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για το 2024, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ