Το πρόγραμμα της κυβέρνησης καθοδηγείται από το όραμα για ένα σύγχρονο και καινοτόμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως ολοκληρωμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στοχευμένες επενδύσεις, μπορούν να καθιερώσουν την Κύπρο ως παράγοντα στη μελλοντική ψηφιακή οικονομία.

 Σε χαιρετισμό του κατά τη Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων (CIBA), στη Λεμεσό, ο ΠτΔ ανέφερε πως, σε μια εποχή που ορίζεται από την ταχεία τεχνολογική πρόοδο, τις γεωπολιτικές πολυπλοκότητες και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, είναι ζωτικής σημασίας να εξελιχθούμε, δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκού κόσμου και βιομηχανίας και καλλιεργώντας μια κουλτούρα δίδυμης μετάβασης. «Η υιοθέτηση της ψηφιοποίησης και των αναδυόμενων τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελούν καταλύτες για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα σημείωσε ότι το πρόγραμμα διακυβέρνησής εστιάζεται στις προτεραιότητες αυτών των στόχων με γνώμονα το όραμα για ένα σύγχρονο και καινοτόμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, ενώ πρόσθεσε πως «ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα που κατευθύνεται κατά κύριο λόγο από το Όραμα 2035 και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αυτά, συνέχισε, περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στοχευμένες επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και μπορούν να καθιερώσουν την Κύπρο παράγοντα στη μελλοντική ψηφιακή οικονομία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπέδειξε, περιλαμβάνονται, η μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης, επιδοτήσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων στις ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις, χρηματοδότηση για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία, μέσω ενισχυμένων επιδοτήσεων, φορολογική αναδιάρθρωση και προγράμματα βελτίωσης δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό.

Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία του CIBA για την καθοδήγηση της Κύπρου σε αυτές τις σημαντικές μεταβάσεις και το γεγονός πως μπορεί να προωθήσει ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, διευκολύνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες. Ο Σύνδεσμος, συνέχισε, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενστερνιστούν τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, στην ενδυνάμωση της καινοτομίας και στην ενεργό συνεργασία με τα μέλη του, για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των αναδυόμενων ευκαιριών στην παγκόσμια οικονομία.

Συγχαίροντας τον CIBA για τα 30 χρόνια ζωής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως «η συλλογική σας αφοσίωση υπήρξε καταλυτική για την καθιέρωση της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα» και κάλεσε όλους να «αδράξουμε αυτή τη στιγμή για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, να αγκαλιάσουμε νέες ευκαιρίες και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ευημερίας για την Κύπρο και τον επιχειρηματικό της τομέα».

Πηγή:ΚΥΠΕ