Σε περίπτωση υπερεπισκεψιμότητας στους προσωπικούς ιατρούς και στους παιδίατρους, προνοείται η επιβολή χρέωσης, ανάλογα με την ηλικία του δικαιούχου, αναφέρει σε ανακοίνωση του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΥ, εάν ο δικαιούχος υπερβεί το ανώτατο όριο επισκέψεων που έχει τεθεί για κάθε ηλικιακή ομάδα, σε προσωπικό ιατρό ή παιδίατρο υποχρεούται να καταβάλει συμπληρωμή ύψους €15.

Ο αριθμός επισκέψεων ανά έτος για την ηλικία 15-18 χρονών είναι 3, για την ηλικία από 18-41 χρονών 4, για 41-51 χρονών 6, για 51-65 χρονών 8 και για 65 χρονών και άνω 10.

Σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις σε παιδιάτρους, ο αριθμός επισκέψεων ανά έτος για την ηλικία μέχρι και ενός έτους είναι 10, για την ηλικία 1-3 χρονών 8, για 3-6 χρονών 7, για 6-11 χρονών 4 και για 11-18 χρονών 3.

Σημειώνεται ότι από την πιο πάνω ρύθμιση, τόσο για επισκέψεις σε προσωπικούς ιατρούς όσο και για επισκέψεις σε παιδιάτρους, εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους.

Η συμπληρωμή καταβάλλεται στο γραμματειακό προσωπικό των νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ, κατόπιν ενημέρωσης του δικαιούχου από τον προσωπικό ιατρό ή τον παιδίατρο.