Ο Δήμος Γερμασόγειας με τη στοχευμένη οικονομική πολιτική του, έχει καταφέρει να αυξήσει τα πλεονάσματα του και παράλληλα να υλοποιήσει μια σειρά από αναπτυξιακά έργα, τόνισε στη διάρκεια παρουσίασης του απολογισμού της πενταετίας, ο Δήμαρχος Κυριάκος Ξυδιάς.
Ο Δήμαρχος ανέφερε πως το αποθεματικό του Δήμου από 6 εκατομμύρια 300 χιλιάδες το 2016, το 2020 πλησίασε τα 12 εκατομμύρια, ενώ ο δανεισμός από 8 εκατομμύρια 288 χιλιάδες το 2016, έπεσε το 2020 σε 3 εκατομμύρια 675 χιλιάδες. Είπε ακόμη, πως τα Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2021 ήταν 3 εκατομμύρια 300 χιλιάδες και το Πάγιο ενεργητικό, 10 εκατομμύρια 814 χιλιάδες.
Ο κ. Ξυδιάς τόνισε πως ο σχεδιασμός της πενταετίας προβλέπει επιδιόρθωση του 80% των δρόμων και πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του δήμου, με δαπάνη 500 χιλιάδες ετησίως, ενώ από το 2017 μέχρι το 2021 έχει δαπανηθεί,1 εκατομμύριο 150 χιλιάδες για συντήρηση και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.
Ο Δήμαρχος Γερμασόγειας αναφέρθηκε και σε σημαντικά έργα όπως το νέο δημαρχείο που αποκτήθηκε και στο οποίο στεγάζονται πλέον όλες οι υπηρεσίες και τμήματα του Δήμου.
Στην Κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου της Γερμασόγειας , η Πρώτη Φάση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και στον παραλιακό Πεζόδρομο που ο δημος προπαθεί να προκηρύξει το συντομότερο, καθώς επίσης στην τροχοδρόμηση διαδικασιών για τη δημιουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Άμαθου, που θα συνδέει τη θάλασσα με τον υδατοφράκτη.