Το ύψος της τιμής των τροφίμων είναι η κύρια ανησυχία αυτή τη στιγμή για πολλά νοικοκυριά στην Ευρώπη, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής της προμήθειας και της ύπαρξης ελλείψεων, σύμφωνα με σχετική ανάλυση των αρμόδιων υπηρεσιών της Κομισιόν με αντικείμενο την ασφάλεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην έκθεση αναλύονται οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων στην ΕΕ, όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, η επιστημονική ανάλυση καταγράφει συγκεκριμένα την ανάπτυξη μιας σειράς από παράγοντες: βιοφυσικούς και περιβαλλοντικούς, τις εξελίξεις στην έρευνα και την καινοτομία, οικονομικούς παράγοντες και τάσεις στην αγορά, τη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και δημογραφικές τάσεις.

Η ανάλυση καλύπτει τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες τάσεις και εξετάζει τις διασυνδέσεις μεταξύ τους, ενώ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενα και επηρεαζόμενα μέρη.

«Σήμερα δεν υπάρχει κίνδυνος για τη διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη. Ωστόσο το κατά πόσο τα τρόφιμα είναι οικονομικά προσιτά προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, η διαθεσιμότητα των τροφίμων, το κατά πόσο είναι οικονομικά προσιτά και η σταθερότητα δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, καθώς συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν ρίσκο για την επισιτιστική ασφάλεια και να αναδείξουν τα τρωτά σημεία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η ΕΕ, τονίζεται, «έχει δρομολογήσει αρκετές πρωτοβουλίες για διασφάλιση ενός βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικού επισιτιστικού συστήματος, με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και τα αναγκαία μέσα στήριξης».

(Πηγή: ΚΥΠΕ)