Τα μέτρα που έλαβαν οι ελβετικές αρχές για διατήρηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καλωσορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), τονίζοντας παράλληλα ότι οι κυπριακές τράπεζες «δεν έχουν οποιανδήποτε έκθεση σε ομόλογα AT1 της Credit Suisse».

«Συνεπώς το τραπεζικό μας σύστημα δεν θα υποστεί ζημιά σε σχέση με τα εν λόγω ομόλογα», τονίζει σε ανακοίνωση η ΚΤΚ.

Επιπλέον, η ΚΤΚ αναφέρει ότι «το τραπεζικό μας σύστημα διαθέτει ψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, χαρακτηριστικά που αυξάνουν σημαντικά την ανθεκτικότητα του».

Πηγή: ΚΥΠΕ