Την διαβεβαίωση ότι όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα τα σχέδια οικονομικής στήριξης των υπόλοιπων επιχειρήσεων, έδωσε το Υπουργείο Εμπορείου και Βιομηχανίας.

Σε συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής αναφέρθηκε από αρμόδιους λειτουργούς ότι όλα τα σχέδια που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη επικράτεια της Δημοκρατίας, αντίστοιχα σχέδια μπορούν να εφαρμοστούν και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στις Βρετανικές Βάσεις.

Δόθηκε επίσης η διαβεβαίωση ότι το ίδιο θα ισχύσει σε μελλοντικά σχέδια που θα εφαρμοστούν.
Από τα σχέδια αυτά μπορούν να βοηθηθούν και νεανικές επιχειρήσεις αλλά και γυναίκες, ενώ η χρηματοδότηση των σχεδίων όπως εξηγήθηκε γίνεται με κρατικούς πόρους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Κυριάκος Χατζηγιάννης δήλωσε ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και πως σε ότι αφορά τα σχέδια θα δίνονται εγκρίσεις τα ταχύτερο δυνατόν.

Όπως αναφέρθηκε εντός των βρετανικών βάσεων δραστηριοποιούνται συνολικά 15 επιχειρήσεις, οι αιτήσεις των οποίων βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης.

Υπενθυμίζεται ότι εντός των βρετανικών βάσεων μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται το στρατιωτικό καθεστώς των βάσεων, ενώ εκκρεμεί ακόμα η αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων.

Σε ότι αφορά την υπόλοιπη επικράτεια της Δημοκρατίας, τεράστιο είναι το ενδιαφέρον από επιχειρήσεις για τα τρία σχέδια οικονομικής ενίσχυσης που τρέχουν.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας και Εμπορίου κ. Χρίστος Φωτιάδης δήλωσε ότι:
• Υποβλήθηκαν 2 χιλιάδες 100 αιτήσεις για το σχέδιο «εξοικονομώ και αναβαθμίζω» με συνολικό κόστος 35 εκατ. ευρώ.
• 650 αιτήσεις υποβλήθηκαν για το σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό κόστος σε χορηγίες τα 70 εκατ. ευρώ.
• 250 αιτήσεις υποβλήθηκαν για το σχέδιο ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας με συνολικό κόστος τα 15 εκατ. ευρώ.

Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, ενώ έγιναν και επαφές με τις τράπεζες το θέμα των εγγυήσεων που πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις σε ότι αφορά την χρηματοδότηση.