Νέα Κυκλοφορία

Ωφέλιμα Διδακτικά Θέματα της Ζωής και Κοινωνίας σε Εικόνες και Λαϊκή Ποίηση, Πέτρος Ευθυβούλου Καλλεπείτη

Κρίμα τα τόσα βάσανα
Κύπρος μου που σε ζώνουν
Τζιαι κάθε μέρα πιο πολλά
Στο σώμα σου ριζώνουν

Κύπρος μου γη της λεβεντιάς
Με ομορκές γεμάτη
Που της ζωής διας χαράν
Παράδεισου κομμάτι

Οι ομορκές τζ’ ιοι λεβεντιές
Εσμίξασιν αντάμαν
Τζιαι γίναν ζύμη τζιαι τα θκιό
Τζιαι Κύπριους εκάμαν

 

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)