Πρόσθετους κανόνες ασφάλειας και υγείας για τα θέατρα και τους κινηματογράφους ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, με την επισήμανση ότι είναι επιπρόσθετα των πρωτοκόλλων για θεατρικές/ κινηματογραφικές/ τηλεοπτικές παραγωγές και εκείνων για ασφάλεια στην εργασία που έχουν ήδη δημοσιευτεί, για προστασία στο χώρο εργασίας, όπου εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, όσον αφορά τη σήμανση – ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει ανάρτηση στην είσοδο του θεάτρου/κινηματογράφου, ευδιάκριτης επιγραφής στην οποία να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στην αίθουσα του θεάτρου/κινηματογράφου, τα απλά μέτρα προστασίας, αποστασιοποίηση, καλό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ή αλλαγής θέσεων. Η ευθύνη τήρησης του μέγιστου αριθμού ατόμων βαραίνει τον υπεύθυνο του θεάτρου/κινηματογράφου.

Διατίθενται εισιτήρια όπου είναι δυνατό από ηλεκτρονικές πλατφόρμες και επιτρέπεται η διάθεση μόνο συγκεκριμένων θέσεων ώστε να επιτυγχάνεται η κοινωνική αποστασιοποίηση, προστίθεται. Οι θέσεις θα πωλούνται ανά θέση και σε πακέτα των 2 ή 3 ή 4 θέσεων ώστε να δίνεται η ευχέρεια σε οικογένειες ή/και παρέες να καθίσουν μαζί, όπως αναφέρεται. Έτσι, όπως και στα εστιατόρια, άτομα που συναινούν να καθίσουν μαζί, μπορούν να το κάνουν, τηρώντας αποστάσεις από αγνώστους. Σε περίπτωση ανεξάρτητων θεατών/οικογενειών/παρεών, θα πρέπει να υπάρχει απόσταση  τουλάχιστον 100 εκατοστά ανάμεσα στις θέσεις τους.

Οι ταξιθέτες/τριες του θεάτρου, συνεχίζει η ανακοίνωση, τοποθετούν τους θεατές στις θέσεις που αναγράφονται στο εισιτήριό τους και κατά τη διάρκεια της παράστασης βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Κατά το ίδιον, οι εργαζόμενοι του κινηματογράφου τοποθετούν τους θεατές στις θέσεις που αναγράφονται στο εισιτήριό τους και κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας, βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Όπου είναι δυνατό, υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση των θέσεων που παραμένουν κενές, λόγω των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται.

Οι ταξιθέτες/τριες/θυρωροί/εργαζόμενοι κινηματογράφου, κατά τη διάρκεια της παράστασης/εκδήλωσης/προβολής ταινίας, όταν θα έρχονται σε επαφή με το κοινό θα πρέπει να φορούν μάσκα μίας χρήσης με ορθό τρόπο, η οποία θα αλλάζεται σε περίπτωση διαβροχής ή αναλόγως των οδηγιών χρήσης της, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας, που συνιστά τη χρήση αντισηπτικού σπρέι και την αποφυγή χειρισμού των εισιτηρίων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η είσοδος στο θέατρο/κινηματογράφο γίνεται από δύο ή περισσότερες εισόδους για να αποφευχθούν τα σημεία συμφόρησης (bottlenecks), αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον χώρο. Ένας τουλάχιστον ταξιθέτης/εργαζόμενος κινηματογράφου κατευθύνει το κοινό ώστε να αποφεύγονται τα σημεία συμφόρησης, συμπληρώνεται.

Επίσης, η έξοδος από το θέατρο/κινηματογράφο αξιοποιεί το σύνολο των εξόδων κινδύνου του θεάτρου/κινηματογράφου ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Η έξοδος από το θέατρο/κινηματογράφο δεν γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους θεατές, προστίθεται, και συντονίζεται από τους ταξιθέτες/εργαζόμενους κινηματογράφου και από προφορικές οδηγίες από τα μεγάφωνα του θεάτρου/κινηματογράφου. Οι θεατές, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να ενημερώνονται πριν την έναρξη της παράστασης/προβολής ταινίας για τους κανόνες, όπως και πως, μετά το πέρας της παράστασης/εκδήλωσης/προβολής ταινίας, θα πρέπει να αναμένουν στις θέσεις τους μέχρι να τους υποδείξουν οι ταξιθέτες/τριες/εργαζόμενοι κινηματογράφου πως μπορούν να αποχωρήσουν. Η αποχώρηση γίνεται αρχίζοντας με τη σειρά θεατών που είναι πιο κοντά στην έξοδο και τυχόν τροχοκαθίσματα και συνεχίζεται σειρά με σειρά ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στα καμαρίνια μετά το πέρας της παράστασης/εκδήλωσης για συγχαρητήρια, ώστε να προφυλάσσονται τόσο οι συντελεστές της εκδήλωσης όσο και το κοινό, αλλά και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι μετά την κάθε παράσταση/προβολή ταινίας θα πρέπει να γίνεται απολύμανση του θεάτρου/κινηματογράφου, το θέατρο/κινηματογράφος είναι υποχρεωμένο να παρέχει στους εργαζόμενους τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ο διαχειριστής/υπεύθυνος του κάθε θεάτρου/κινηματογράφου έχει το δικαίωμα να ζητήσει σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τα πιο πάνω, να αποχωρήσει.

Επίσης, γίνεται αναφορά σε κανόνες ασφάλειας και υγείας που ήδη ισχύουν σε άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με αυτούς, πρέπει να υπάρχει γραπτή καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με την αναφορά πιθανών συμπτωμάτων του COVID-19 και τον αποκλεισμό των εν λόγω ατόμων από την εργασία, αλλά και θερμομέτρηση προσωπικού υποχρεωτικά και κοινού προαιρετικά.

Να τοποθετηθεί επίσης, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και τις εξόδους, όπου δει, όλων των υποστατικών, φιάλη αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.

Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν, στον βαθμό που είναι δυνατό, τη συνομιλία με πελάτες, όπως αναφέρεται. Οι υπάλληλοι δεν διαχειρίζονται προσκλήσεις/ εισιτήρια/ αντικείμενα των θεατών, παρά μόνο αν είναι άκρως απαραίτητο.

«Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλο το προσωπικό. Όλο το προσωπικό (καλλιτέχνες, τεχνικοί, ταξιθέτες, διοικητικό προσωπικό) πρέπει να έχουν τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ο βασικός προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μάσκα προσώπου και υγρό/σπρέι απολύμανσης χεριών».

Οι μάσκες μίας χρήσης απορρίπτονται σε στεγανές πλαστικές σακούλες, σημειώνεται. Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως και να ακολουθείται πλύσιμο χεριών.

Το θέατρο/κινηματογράφος είναι υπεύθυνο ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι, αντισηπτικό και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες. Όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.

Στον χώρο, προστίθεται, θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός και επαρκής αερισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για την ενοικίαση σε τρίτους, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο ενοικιαστής, ο οποίος έχει την ευθύνη του θεάτρου/κινηματογράφου σύμφωνα με τα ενοικιαστήρια συμβόλαια, πρέπει να φροντίσει για την εφαρμογή των μέτρων. Ο φορέας που υπενοικιάζει το θέατρο/κινηματογράφο έχει την ευθύνη να ενημερώσει τον ενοικιαστή για όλα τα σχετικά μέτρα, σημειώνεται.