Το Συμβούλιο των Δημάρχων της Λεμεσού έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου περιφερειακού κοιμητηρίου, στον χώρο που έχει επιλεγεί στα Κάτω Πολεμίδια.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο δήμαρχος, Νίκος Νικολαΐδης, το νέο κοιμητήριο θα πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση σε δύο χρόνια, αφού εξαντλείται ο χώρος στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Ως γνωστόν, το Συμβούλιο των Δημάρχων της Λεμεσού κατέληξε ομόφωνα για τη δημιουργία νέου περιφερειακού κοιμητηρίου σε συγκεκριμένο τεμάχιο στον Δήμο Κάτω Πόλεμιδιών, του οποίου το κόστος για την απαλλοτροίωση δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Η δημιουργία των υποδομών και διαχείριση του κοιμητηρίου θα ανατεθεί με τη μέθοδο του BOT σε στρατηγικό συνεργάτη.

Η κάλυψη του κόστους θα γίνει μέσα από μικρή φορολογία προς τους δημότες για κάποια χρόνια.