Ο οίκος αξιολόγησης Ftich επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική.

Σύμφωνα με τον Fitch, τα ατού της Κύπρου, όπως η σθεναρή οικονομική ανάπτυξη και η ορθή δημοσιονομική πολιτική προ της πανδημίας του κορωνοϊού αντισταθμίζονται από αδυναμίες που αφορούν το υψηλό δημόσιο χρέος και τον αδύναμο τραπεζικό τομέα.

Για το 2021, ο οίκος εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία θα ανακάμψει ρυθμό ανάπτυξης 4,8% έπειτα από τη συρρίκνωση 5,1% το 2020, ενώ το 2022 και το 2023 η ανάπτυξη θα ομαλοποιηθεί προοδευτικά με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 3,7% και 2,9% αντίστοιχα.

Ο Fitch σημειώνει πως η οικονομική ανάκαμψη στην Κύπρο ήταν ισχυρότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το δεύτερο και τρίτο κύμα της πανδημίας του Covid στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021. Σημειώνει ακόμη ότι ο τουρισμός και η εγχώρια ζήτηση θα στηρίξουν τη ανάκαμψη, αν και υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα σε σχέση με το τέταρτο κύμα της πανδημίας και τον αντίκτυπο του οποίου στο οικονομικό κλίμα και τα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ.

Εξάλλου, η ανάκαμψη θα στηριχθεί επίσης τις επενδύσεις μέσω του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με επιδοτήσεις €1 δις και δάνεια €0,2 δις, κονδύλια τα οποία θα κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις €1 δς. Οι συνολικές επενδύσεις μέχρι το 2026 ανέρχονται στο 5,5% του ΑΕΠ λέει ο Fitch.

Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά ο οίκος εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ανέλθει στο 5,2% το 2021, έπειτα από έλλειμμα 5,7% το 2020 λόγω των μέτρων στήριξης της πανδημίας.

«Αναμένουμε σταδιακή συρρίκνωση του ελλείμματος από το επόμενο έτος, στο 2,4% το 2023», σημειώνει ο Fitch, επισημαίνοντας ότι ο περιορισμός των ελλειμμάτων θα προέλθει από τον τερματισμό των μέτρων στήριξης λόγω της πανδημίας και δεν αναμένει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση μέχρι το τέλος του 2023 στη βάση και της ευρωπαϊκής καθοδήγησης.

Σύμφωνα με τον Fitch, το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε στο 119% το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 24%, σχεδόν διπλάσια από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αύξηση οφείλεται μερικώς στην πανδημία, καθώς τα ταμειακά αποθέματα αυξήθηκαν σημαντικά σε πέραν του 15% του ΑΕΠ, καθώς η κυβέρνηση αξιοποίησε τις ήπιες χρηματοδοτικές συνθήκες.

Ο οίκος εκτιμά ότι ο δείκτης του χρέους θα υποχωρήσει κατά 10% του ΑΕΠ το 2021, κυρίως λόγω της χρήσης των επιπλέον ταμειακών αποθεμάτων για αποπληρωμή χρέους.

Σημειώνει ακόμη ότι η μείωση του χρέους θα οδηγηθεί από τη δημοσιονομική προσαρμογή και την οικονομική ανάπτυξη από το 2022 και εντεύθεν, με το δημόσιο χρέος να προβλέπεται να υποχωρήσει προς το 100% το 2025.

«Αν και το χρέος είναι υψηλό, η Κύπρος συνεχίζει να απολαμβάνει ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες», αναφέρει ο Fitch.

Σύμφωνα με τον Fitch, ο τραπεζικός τομέας παραμένει αδύναμος. Σημειώνει ότι η μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιβραδύνθηκε το πρώτο μισό του 2021 υποχωρώντας κατά €143 εκατ. στα €4,6 δις, που αντιστοιχεί σε 16,5% των συνολικών δανείων, σε σύγκριση με μείωση €3,7 δις το 2020.

Αν και σημειώνει ότι η αποπληρωμή των δανείων έπειτα από τη λήξη του μορατόριουμ το τέλος του 2020 είναι ενθαρρυντική, αλλά οι καθοδικοί κίνδυνοι (για επιδείνωση) παραμένουν.

Η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών εξαρτάται από την εκτέλεση μεγάλων συναλλαγών πώλησης ΜΕΔ, καταλήγει.