Ο Δήμος Λευκωσίας έχει κηρύξει αριθμό οικοδομών στη Λευκωσία ως επικίνδυνες.

Σε ανακοίνωση, αναφέρει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγει ελέγχους σε οικοδομές, ειδικά σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα και διατηρεί μητρώο επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και κατόπιν καταγγελίας δημοτών.

Οι οικοδομές που παρουσιάζουν προβλήματα ελέγχονται από καταρτισμένους μηχανικούς/τεχνικούς, οι οποίοι κρίνουν εάν όντως υπάρχει επικινδυνότητα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη είτε στους κάτοικους, είτε σε διερχομένους, είτε ακόμη και σε παράνομα εισελθόντες. Τότε οι οικοδομές κηρύσσονται «επικίνδυνες» σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.

Μετά από το σχετικό έλεγχο, ο Δήμος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες:

1. Οδός Θράκης 1, ενορία Αγίου Σάββα, Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ.1, Τεμ. 173

2. Οδός Σαλαμίνος 6, ενορία Αγίου Αντωνίου, Φ/Σχ.: 21/470403, Τμ. 24, Τεμ. 338

3. Οδός Σαλαμίνος 7, ενορία Αγίου Αντωνίου, Φ/Σχ.: 21/470403, Τμ. 24. Τεμ. 337

4. Οδός Ανδρέα Λασκαράτου 12 (& Βίτωνος γωνία), ενορία Αγίου Αντωνίου, Φ/Σχ.: 21/470403, Τμ. 24. Τεμ. 83

5. Οδός Γιάννη Ψυχάρη 54, ενορία Αγίου Ανδρέα, Φ/Σχ.: 21/450301, Τμ. 1, Τεμ. 85

6. Οδός Αρχιεπισκόπου Φιλόθεου 2, ενορία Χρυσαλινιώτισσας, Φ/Σχ.: 21/460316, Τμ. 1, Τεμ. 150

7. Οδός Αρρεναγωγείου 36 (&Τήνου γωνία), ενορία Καϊμακλίου, Φ/Σχ.: 21/390404, Τμ. Β, Τεμ. 219

8. Οδός Τήνου 1 (& Μιαούλη γωνία), ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/540104 Τμ. Α, Τεμ. 162

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί τους ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797484, -554 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζει, ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ