Ο Δήμος Λεμεσού υλοποιεί εκστρατεία κατά των φημών σε βάρος μεταναστών, εφαρμόζοντας μια καινοτόμο και επιστημονικά αποδεδειγμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από κοινού από το Διαπολιτισμικό Δίκτυο Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE) και την Anti-Rumours Global.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, αυτή η πρωτοβουλία έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 20 πόλεις παγκοσμίως. Συνδυάζει την πολιτική βούληση με την κοινωνική κινητοποίηση και δικτύωση.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, ο Δήμος Λεμεσού και το Διαπολιτισμικό Συμβούλιο Λεμεσού ανέλαβαν μια σειρά από δραστηριότητες (π.χ. διαβουλεύσεις, εργαστήρια, αξιολογήσεις φημών, ενέργειες διάψευσης, παραγωγή βίντεο, προώθηση μηνυμάτων και υλικού μέσω διαδικτύου κ.ο.κ) προκειμένου να εντοπιστούν και να αναθεωρηθούν υπάρχοντα στερεότυπα, προκαταλήψεις έναντι των μεταναστών, των προσφύγων, των μειονοτήτων και διαφόρων άλλων ομάδων.

Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων αποδοχής, στην καλλιέργεια μιας δεκτικής νοοτροπίας και στην προώθηση μιας θετικής προσέγγισης στη διαφορετικότητα, καθώς και στη μείωση των ρατσιστικών τάσεων και των διακρίσεων στην τοπική κοινότητα.