Στόχους, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, καθώς και στην ενδυνάμωση της λειτουργίας των δομών του, έχει θέσει το Υπουργείο Άμυνας, μέσω της πλέον ορθολογιστικής αξιοποίησης των πόρων που έχει στη διάθεσή του, τόνισε το Σάββατο ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου οι οποίες στηρίζονται σε έξι πυλώνες.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μία βελτιωμένη πρόταση για την οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών και ότι κατέθεσε «σήμερα νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει τη βιωσιμότητα του θεσμού των ΣΥΟΠ, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 42 ετών.

Σε χαιρετισμό του στο συνέδριο, στη Λευκωσία, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, η οποία συμπληρώνει φέτος 55 χρόνια από την ίδρυση της, ο κ. Πετρίδης επισήμανε πως «τα τετελεσμένα της εισβολής του 1974 εξακολουθούν να συντηρούν στην Κύπρο τον μεγαλύτερο ιστορικό και πολιτικό αναχρονισμό στην Ευρώπη», τονίζοντας πως «για όσο καιρό υφίσταται αυτό η Εθνική Φρουρά θα συνεχίσει να διατηρεί και να ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα έναντι οποιασδήποτε επιβουλής, ανταποκρινόμενη ταυτοχρόνως στις νέες σύγχρονες προκλήσεις και υποχρεώσεις που εκπηγάζουν από τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ».

Αναφερόμενος στους 6 πυλώνες, ο ΥΠΑΜ είπε ότι στον πρώτο πυλώνα που είναι η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, «προχωρήσαμε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά στα υψηλότερα οικονομικά επίπεδα των τελευταίων 20 χρόνων αναβαθμίζοντας ριζικά τις ικανότητες αντιμετώπισης επίγειων, θαλάσσιων και αεροπορικών απειλών».

Σε σχέση με τον 2ο πυλώνα που αφορά την ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας με άλλα κράτη, ο κ. Πετρίδης τόνισε τις διμερείς, τριμερείς και την τετραμερή συνεργασία με πέραν των 15 χωρών, τη συμμετοχή σε πολυεθνικές δραστηριότητες και ασκήσεις που  δίνουν κύρος στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι επωφελείς για το προσωπικό.

«Αναβαθμίσαμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ» και «πετύχαμε την πλήρη άρση του εμπάργκο, την οποία προσωπικά θεωρώ μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία και συμμετέχουμε αδιάλειπτα στο πρόγραμμα διεθνούς στρατιωτικής κατάρτισης (IMET)», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι συνομολογήθηκε Διμερή Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας (ACSA) και τροχοδρομήθηκε η ένταξη της Εθνικής Φρουράς σε Πρόγραμμα SPP (State Partnership Program) με την πολιτεία του New Jersey.

Σημαντικό βήμα, σύμφωνα με τον ΥΠΑΜ, αποτέλεσε η υπογραφή διμερούς προγράμματος συνεργασίας με τη Γερμανία και η τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας για πρώτη φορά. Βρισκόμαστε στο στάδιο διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU).

Αναφορικά με τον 3ο πυλώνα που αφορά στις δράσεις και τους σχεδιασμούς μας για την εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «στηρίζουμε οικονομικά και διοικητικά τη συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων  σε 17 προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)» και πρόσθεσε ότι σε συνεργασία με το ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) το ΥΠΑΜ έχει προκηρύξει πρόσφατα νέα έργα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες Διττής Χρήσης αντλώντας συνολικά ποσό 3 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Υλοποιούμε μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στρατολογίας όπως ηλεκτρονική κατάταξη, δήλωση στοιχείων αρρένων στρατεύσιμων πολιτών που συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους, υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη ΣΥΟΠ, έκδοσης πιστοποιητικού τύπου Α και διασύνδεση με ΚΕΠ – ΚΕΠΟ, τμήμα κτηματολογίου και τον κυβερνητικό κόμβο», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η διασύνδεση με την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημα που αφορά τον εντοπισμό και την επιστρατευτική τακτοποίηση των ανέντακτων εφέδρων και πρόσθεσε πως από την ημέρα έναρξης του συστήματος εντοπισμού εφέδρων, έχουν επιδοθεί συνολικά 10.600 ΦΑΠ.

Στον 4ο πυλώνα που αφορά την απλοποίηση και βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου για την πάταξη της φυγοστρατίας η οποία μειώθηκε στο 1,8%, όπως είπε ο κ. Πετρίδης, «δίνεται η δυνατότητα πλέον στον ΚΟΑ, με νομοθετική ρύθμιση, για έλεγχο του αν ένας αθλητής πληροί τα απαραίτητα στρατολογικά κριτήρια και στη συνέχεια την έκδοση δελτίου υγείας».

Ανέφερε επίσης ότι έγινε νομοθετική ρύθμιση του ωραρίου των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και της ΕΦ και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στους Περί Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς που αφορούν τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού, ώστε να καλυφθούν κενά που εντοπίστηκαν. Ετοιμάζονται για το 2023 περαιτέρω τροποποιήσεις.

Επίσης, ανέφερε ότι δόθηκαν επιπλέον 3 θέσεις Ταξιαρχών, 6 Συνταγματαρχών, 14 Αντισυνταγματαρχών, 9 Ταγματαρχών καλύπτοντας διοικητικές ανάγκες και «αναβαθμίσαμε τους απόφοιτους των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών τριτοετούς φοίτησης που θα τοποθετούνται πλέον στις κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) και Α6(ii)».

Αναφορικά με τον 5ο πυλώνα της ενίσχυσης της απόδοσης των οικονομικών πόρων και του Προϋπολογισμού, ο κ. Πετρίδης είπε ότι η αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων διαφαίνεται από το ποσοστό απορρόφησης των ποσών του προϋπολογισμού του ΥΠΑΜ με την αύξηση του από το 94% στο 96%.

Τέλος, σε σχέση με τον 6ο πυλώνα, αυτόν της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου, ο κ. Πετρίδης είπε ότι γίνεται προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εθνικής Φρουράς, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανέφερε ότι μέχρι το 2023 θα αντικατασταθούν 6.600 ενεργοβόρα φωτιστικά σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με φωτιστικά τύπου LED και πρόσθεσε πως για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 19 εκ. ευρώ, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και ειδικότερα του  Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 12 ΜW περίπου.

Απευθυνόμενος στους έφεδρους αξιωματικούς όλων των Όπλων και Σωμάτων, ο κ. Πετρίδης «η εμπειρία, οι γνώσεις, και κυρίως το ενδιαφέρον και η αγάπη σας για τις ένοπλες δυνάμεις είναι πραγματικά πολύτιμες και μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων στην ευρύτερη προσπάθεια για ενίσχυση, εκσυγχρονισμό και πρόοδο της Εθνικής Φρουράς».

«Αυτό διαφαίνεται και από την οργάνωση του σημερινού συνεδρίου, το οποίο καταπιάνεται με κρίσιμα και σύνθετα ζητήματα, που απασχολούν την Κύπρο, την Ελλάδα και γενικότερα τiς χώρες της περιοχής μας, αλλά και ευρύτερα το σύνολο των κοινωνιών και των κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.