Την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης, το νέου δηλαδή χωροταξικού σχεδιασμού, που θα προσφέρει αυξημένη ευελιξία για την ανάπτυξη ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τη λειτουργία επιχειρήσεων στις Βάσεις, ανήγγειλαν σήμερα με δελτίο τύπου οι Αρχές των βασεων.

Τονίζεται πως το πιο σημαντικό είναι ότι η αλλαγή προσφέρεται από κοινού κι επιτεύχθηκε με στενή συνεργασία με την κυβέρνηση της ΚΔ, περιβαλλοντικά και επιχειρηματικά σύνολα καθώς και με τις τοπικές κοινότητες, τόσο Ελληνοκυπριακές όσο και Τουρκοκυπριακές.

Προστίθεται πως τα νέα είναι καλά για όλους τους ιδιοκτήτες γης στις Βάσεις, καθώς το νέο σύστημα θα προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες και οφέλη – συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αναπτύξουν την περιουσία τους με όρους αντίστοιχους με αυτούς που ισχύουν στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει επίσης ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να πουλήσουν τη γη τους σε πιο ανταγωνιστικές τιμές από ό,τι στο παρελθόν.
Με το νέο καθεστώς θα μπορούν να χτιστούν νέες κατοικίες στις Βάσεις μαζί με μια σειρά εμπορικών, μικρών βιομηχανικών, γεωργικών και τουριστικών επιχειρήσεων, που θα ενισχύουν τις προοπτικές για επενδύσεις και ανάπτυξη. Χαλαρώνονται επίσης οι αυστηρές προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις Βάσεις.

Οι νέες επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να απαιτούν άδεια, αλλά δε θα χρειάζεται πλέον να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για μια συγκεκριμένη στρατιωτική ή κοινοτική ανάγκη για την αίτηση.

Οι Βάσεις τονίζουν δε, πως θα συνεχίσουν να αναβαθμίζουν τους νόμους τους για να επιτρέψουν περισσότερους τύπους επιχειρηματικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια.

Για τους περιορισμούς που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, αναφέρεται πως έχουν δημιουργηθεί μελετημένες πολεοδομικές ζώνες που θα προστατεύουν το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου ενός εντυπωσιακού μωσαϊκού προστατευόμενων οικοτόπων, αφού όπως επισημαίνεται οι Βάσεις είναι ευλογημένες με μια πλούσια περιβαλλοντική ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και απειλούμενων ειδών, μερικά από τα οποία βρίσκονται μόνο εδώ.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν ορισμένες περιοχές όπου η στρατιωτική ασφάλεια παραμένει σημαντική (και περιορίζει την ανάπτυξη), όπως συμβαίνει στη Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Πολεοδομικές Ζώνες και τις πολιτικές υπάρχουν στον ιστότοπο (SBA Administration). Στον ιστότοπο υπάρχουν επίσης πληροφορίες για τη διαδικασία νόμιμων ενστάσεων που θα διαρκέσει για τέσσερις μήνες και παρέχει τη δυνατότητα να προταθούν τροποποιήσεις.