Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για κατασκευή νέου Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα, το οποίο θα στεγάσει 48 ηλικιωμένους. Αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025 και θα κοστίσει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.   

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, η ανέγερση νέου κτιρίου από τον Δήμο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη «τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής της και εντείνονται κυρίως ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης».

Ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε την Πέμπτη 31 Αυγούστου στην προκήρυξη Διαγωνισμού για κατασκευαστικές εργασίες του έργου “Ανέγερση νέου Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη πόλη”, το οποίο «θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα χαμηλοσυνταξιούχους από εξειδικευμένο προσωπικό οι οποίοι πρωτίστως έχουν ανάγκη από φροντίδα σε ένα κατάλληλο και καλύτερο περιβάλλον».

Η ανέγερση του νέου κτιρίου, που θα γίνει μετά την κατεδάφιση του υφιστάμενου, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ισόγειο χώρο στον οποίο χωροθετούνται όλες οι κοινόχρηστες χρήσεις, δηλαδή χώρος υποδοχής, γραφείο, ιατρείο, χώρος υγιεινής προσωπικού, χώροι υγιεινής ανδρών και γυναικών, χώροι ατομικής φροντίδας, τραπεζαρία, χώρος ψυχαγωγίας, κουζίνα, χώρος προσωπικού και κατακόρυφη κυκλοφορία. Επίσης, αναφέρεται ότι στον 1ο και 2ο όροφο θα δημιουργηθούν συνολικά 22 διπλά δωμάτια και 4 μονά τα οποία θα μπορούν να φιλοξενούν στο σύνολο 48 ενοίκους.

Η έναρξη κατασκευής του έργου αναμένεται τον Ιανουάριο του 2024 και ο χρόνος αποπεράτωσης είναι 18 μήνες, δηλαδή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 2.650 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ.

Το νέο Δημοτικό Μέλαθρο περιλαμβάνεται στα έργα προτεραιότητας της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) Λάρνακας και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021- 2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των Διαγωνισμών, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy ενώ για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ. 24816574.

Πηγή: ΚΥΠΕ