Νέο διάταγμα, το οποίο αφορά κυρίως τη λειτουργία των φαρμακείων και των υπεραγορών, αλλά και την απαγόρευση επισκέψεων σε όσους βρίσκονται σε καραντίνα ή περιορισμό, εξέδωσε ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σύμφωνα με το διάταγμα, απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα), χωρίς άδεια του υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του υπουργείου Υγείας.

Επίσης, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς την άδεια του υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του υπουργείου Υγείας, να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου πρόσωπο, το οποίο είτε είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα είτε βρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού ή αυτοπεριορισμού.

Από αύριο το πρωί στις έξι, τα φαρμακεία και οι υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές, το Σάββατο και τις Κυριακές, από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10 το πρωί, μόνον άτομα που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Υγείας, όπως καθορίστηκαν στο διάταγμα της 16ης Μαρτίου, δηλαδή άτομα 60 ετών και άνω και άτομα με αναπηρίες.

Την ίδια ώρα, όσες επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δύναται να επεκτείνουν το ωράριό τους έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρούνται οι πρόνοιες των προηγούμενων διαταγμάτων για τον συνωστισμό πολιτών. Δηλαδή, στον χώρο εξυπηρέτησης ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

Επίσης, θα εξαιρούνται από τις πρόνοιες του διατάγματος τα τουριστικά καταλύματα, των οποίων οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές έχουν συνάψει συμφωνίες με το Υφυπουργείο Τουρισμού για προσωρινή φιλοξενία προσώπων που βρίσκονται σε 14ήμερη καραντίνα, για προσωρινή φιλοξενία ξένων περιηγητών που δεν κατάφεραν να φύγουν από την Κύπρο, ξενοδοχεία που φιλοξενούν διπλωματικές αποστολές κρατών και οργανισμών, καθώς και άτομα που φιλοξενούνται από το Υπουργείο Εργασίας, όπως αιτητές ασύλου ή άλλων ευάλωτων ομάδων.