Κατά την επίσκεψή τους σε υπεραγορές, τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδείξουν, όταν τους ζητηθεί, πολιτική ταυτότητα / ταυτότητα ασθενούς / κάρτα μέλους εγκεκριμένου συνδέσμου ασθενών / βεβαίωση / πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος, αναφέρει σε νέο διάταγμά του με ισχύ την 21η Μαρτίου, ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Η υπόδειξη του ως άνω αποδεικτικού κρίνεται επιβεβλημένη, αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, δυνάμει του Διατάγματος και των περιστάσεων, από εξουσιοδοτημένα άτομα και θα πληροί τις αρχές της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω διευθέτηση, συνεχίζει, έτυχε διαβούλευσης με τον Αρχηγό Αστυνομίας, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Σύνδεσμο Υπεραγορών.

Οι υπεραγορές, από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι και τις 10 π.μ., θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο άτομα που (α) ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, (β) είναι 60 ετών και άνω, και (γ) με αναπηρίες, αναφέρει, ενώ σημειώνει ότι ο λόγος του νέου διατάγματος οφείλεται στη  μη αυστηρή τήρηση του αρχικού για το θέμα αυτό Διατάγματος που είχε εκδώσει, αλλά και των θεμάτων που προέκυψαν από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του μέτρου, αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που έχουν δικαίωμα να εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα υποστατικά μέχρι και τις 10 π.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ