ενημέρωση 10:25

Αλλεπάλληλες είναι οι αναθεωρήσεις των οδηγιών προς ταξιδιώτες από το υπουργείο Υγείας λόγω των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας. Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε πριν λίγο εκ νέου οδηγίες προς ταξιδιώτες επιβάλλοντας πλέον υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 14 ημερών για όλες τις χώρες πλην της κατηγορίας 1 (Επαρχία Hubei της Κίνας, Ιταλία, Ιράν, Δημοκρατία της Κορέας) για τις οποίες επιβάλλεται καραντίνα.

Οι οδηγίες τίθενται σε ισχύ από σήμερα.

Ειδικότερα, για τους ταξιδιώτες που εμπίπτουν στην κατηγορία 1, Επαρχία Hubei της Κίνας Ιταλία,  Ιράν και Δημοκρατία της Κορέας επιβάλλεται υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα) στην οικία τους (αν υπάρχει δυνατότητα) ή σε χώρο που θα τους υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας για 14 ημέρες μετά την αναχώρησή.

Για την κατηγορία 2 στην οποία περιλαμβάνονται πλέον όλες οι άλλες χώρες, επιβάλλεται αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση στην οικία τους ή σε χώρο που θα τους υποδεικνύεται από το υπουργείο Υγείας (αποφυγή στενών επαφών και μετακινήσεων, τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, παρακολούθηση και αναφορά συμπτωμάτων στο 1420) για 14 ημέρες μετά την αναχώρησή τους.

Αναλυτικές οδηγίες προς τα άτομα που βρίσκονται είτε σε αυτοπεριορισμό είτε σε καραντίνα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

Όλοι οι επιβάτες από τις κατηγορίες 1 και 2 θα θερμομετρούνται και θα οδηγούνται προς το ιατρείο του αεροδρομίου.

Πολίτες των πιο πάνω κατηγοριών που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κύπρο πριν την πάροδο των 14 ημερών, θα μπορούν να το πράξουν, νοουμένου ότι δεν θα παρουσιάζουν συμπτωματολογία.

Επίσης, πολίτες της κατηγορίας 2 οι οποίοι έχουν έρθει πριν την έναρξη ισχύος των τωρινών οδηγιών (15 Μαρτίου 2020) και δεν έχουν συμπληρώσει 14 μέρες από την άφιξή τους, προτρέπονται να παραμένουν σε αυτό-περιορισμό και αυτό-παρακολούθηση μέχρι να παρέλθει η περίοδος των 14 ημερών.