Μεταξύ 1ης και 15ης Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Σχέδιο «Εστία» δανειολήπτες που δεν το είχαν πράξει προηγουμένως, ενώ επεκτείνεται ως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει «την εκ νέου επέκταση της προθεσμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για ένταξη στο Σχέδιο Εστία». Επισημαίνεται ότι ως νέα προθεσμία ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020 αντί της 30ης Ιουνίου 2020.

Ανακοινώνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής αίτησης από δανειολήπτες που δεν είχαν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και επιθυμούν να το πράξουν.

Οι νέοι αιτητές θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στα τραπεζικά και άλλα ιδρύματα την αίτησή τους από την 1η Ιουνίου 2020 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020, καταλήγει η ανακοίνωση.