Νέα σχέδια για στήριξη πέραν των 60 χιλιάδων εργαζομένων και σημαντικό αριθμό ανέργων, εξήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, με δαπάνη ύψους 130 με 150 εκατ. ευρώ.

Η κ. Αιμιλιανίδου έθεσε ως σημαντική προϋπόθεση για τους εργοδότες που θέλουν να συμμετέχουν στα νέα σχέδια, να μην έχουν προχωρήσει σε απολύσεις.

Το ύψος της στήριξης θα ανέρχεται στο 60% του μισθού, με μέγιστο ποσό στήριξης τα 1214 ευρώ και μικρότερο ποσό τα 360 ευρώ, όπως ίσχυε και στα προηγούμενα σχέδια.

• Το πρώτο σχέδιο αφορά στη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και επιχειρήσεων και εργαζομένων που συνδέονται με αυτήν και θα ισχύει από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου του 2021.
Θα παρέχεται στήριξη μέχρι και 97% του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων που θα αναστείλουν πλήρως τις δραστηριότητές τους κατά τη χειμερινή περίοδο.
Για όσες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα συνεχίσουν να λειτουργούν, θα καλύπτεται το 90% του προσωπικού για να δοθούν κίνητρα για συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας.
Για επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, θα καλύπτεται το 65% του προσωπικού.
Για τουριστικά πρακτορεία θα καλύπτεται το 80% του προσωπικού και για όσα εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα, το 100%.

• Για επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή ή δεν λειτουργούν για ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της μέρας, λόγω των διαταγμάτων, θα καλύπτεται από 97% μέχρι 100% του προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Το σχέδιο θα ισχύει από 1η Νοεμβρίου μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων που αναφέρεται στο διάταγμα.
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80% λόγω των μέτρων, θα μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο της πλήρους αναστολής ώστε να επιδοτηθεί το σύνολο των εργαζομένων.

• Το επόμενο σχέδιο αφορά επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων με μείωση κύκλου εργασιών στο 40% (δηλαδή φωτογράφους, παιδοκομικούς σταθμούς και άλλους) και θα στηριχθεί το 50% των εργαζομένων.
Για Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 εργαζόμενους, η στήριξη θα είναι για όλους τους εργαζόμενους.

• Συνεχίζεται η στήριξη ανέργων για όσους είχαν εξαντλήσει το απεργιακό τους επίδομα από τον Φεβρουάριο και Μάρτιο.

• Συνεχίζεται η στήριξη των αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων, αναλόγως των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι οι ευπαθείς ομάδες, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, που λόγω της φύσης της δουλειάς τους δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία, θα μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ασθενείας.

Συνεχίζονται επίσης τα σχέδια για ενίσχυση της απασχόλησης, ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ.