Το υπουργείο Παιδείας πληροφορεί με ανακοίνωση τους ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, που θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν μαθήματα/εργαστήρια στα οποία απαιτείται η φυσική τους παρουσία, ότι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπο του υπουργείου.

Στη βάση του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί, θα πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες για ναυλωμένες πτήσεις που θα οργανωθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές /φοιτήτριες που θα ταξιδεύσουν στις ναυλωμένες πτήσεις θα καταβάλουν το προβλεπόμενο κόστος του ναύλου, σε συνεννόηση με την αεροπορική εταιρεία.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα λειτουργήσει από τις 5/5/2020 έως και τις 12/5/2020 και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας για τεχνικό θέμα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστέλλουν μήνυμα στο e-mail: [email protected]