Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την οποία κοινοποίησαν στον Υπουργό Εσωτερικών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο και την Ενωση Κοινοτήτων, απέστειλαν οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων Ιννιας, Κάθηκα, Νέου Χωριού, Δρούσιας και Πάνω Αρόδων, για το τοπικό σχέδιο Ακάμα.

Οι κοινότητες αυτές ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην εξαγγελθεί το σχέδιο με βάση τη Γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος και αναφέρουν ότι «είναι καλύτερα να παραμείνουμε με τη Δήλωση Πολιτικής».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, περιήλθαν σε γνώση τους οι πρόνοιες της τελευταίας γνωμάτευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος και θεωρούν, μεταξύ άλλων, ότι με αυτήν «αφαιρούνται ουσιαστικά οι οποιεσδήποτε πρόνοιες ανάπτυξης, καταργείται η μεμονωμένη κατοικία, μειώνονται δραστικά οι ζώνες ανάπτυξης και τεράστιες εκτάσεις γης».

Με βάση αυτά, αναφέρουν, δεν συμφωνούν καθόλου με το Τοπικό Σχέδιο και απευθυνόμενοι οι Προέδροι των κοινοτήτων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητούμε να μην το εξαγγείλει και ότι είναι καλύτερα να «μείνουμε με τη Δήλωση Πολιτικής».