Στις εργασίες του Συμβουλίου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο, συμμετείχε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου.

Τους Υπουργούς απασχόλησαν η δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, καθώς και η υιοθέτηση γενικής προσέγγισης επί της πρότασης Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων. Διεξήχθη επίσης συζήτηση για την πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μέσω του καλύτερου συντονισμού των αγορών Φυσικού Αερίου, των διασυνοριακών ανταλλαγών Φυσικού Αερίου και των αξιόπιστων σημείων αναφοράς των τιμών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη δέσμη μέτρων για το Φυσικό Αέριο και το υδρογόνο, η Υπουργός Ενέργειας ζήτησε όπως αναγνωρισθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες των αναδυόμενων και απομονωμένων αγορών, όπως αυτή της Κύπρου, και υπογράμμισε τη σημασία ίσης μεταχείρισης του υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από τεχνολογίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.