Μόλις 10 αιτήσεις παρέμειναν για να ολοκληρωθεί η εξέταση των συνολικά 6.393 αιτήσεων (αξίας περίπου €1,9 δισεκατομμυρίων) που έχουν υποβληθεί από δανειολήπτες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συμμετοχή στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, που στοχεύει στην προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ έχουν απορριφθεί 2.697 αιτήσεις και άλλες 759 αφορούν μη βιώσιμους δανειολήπτες.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία στο Υπουργείο Εργασίας, Μάριος Σαββίδης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι από τις συνολικά 6.393 αιτήσεις, 3.796 είναι πλήρεις αιτήσεις, 1.919 ημιτελείς και 90 έχουν αποσυρθεί, ενώ 578 αιτήσεις αφορούν ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα σταλούν για έγκριση ή απόρριψη στην ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ανέφερε ότι για συμπληρωθεί η εξέταση των 6.393 αιτήσεων υπολείπονται μόλις 10 αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο Υπουργείο Εργασίας, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν σε μια τράπεζα, και σημείωσε πως αυτό αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις πλήρεις αιτήσεις και τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 4.374, ο κ. Σαββίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι από αυτές 802 έλαβαν τελική έγκριση, 759 είναι μη βιώσιμες και επιλέξιμες, ενώ 88 είναι επιλέξιμες αλλά έτυχαν αναδιάρθρωσης δανείου.

Είπε ακόμη ότι από τις 4.374, απορρίφθηκαν 2.697 αιτήσεις, ενώ 28 αιτήσεις έχουν επιστραφεί στις τράπεζες για διόρθωση και θα αποσταλούν ξανά στο Υπουργείο Εργασίας.

Επιπλέον, ο κ. Σαββίδης είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 5.418 επιστολές σε αιτητές του Σχεδίου Εστία, στις οποίες ενημερώνονται κατά πόσον έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Ανέφερε επίσης ότι οι συνολικά 759 αιτήσεις που αφορούν μη βιώσιμους οικονομικά δανειολήπτες αλλά επιλέξιμους για το Σχέδιο και οι 88 αιτήσεις που αφορούν επιλέξιμες αλλά έτυχαν αναδιάρθρωσης δανείου, δεν θα λάβουν προς το παρόν επιστολές (εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά), καθώς έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω χειρισμό το θέματος τους.

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν 1.500 δανειολήπτες που έχουν καταθέσει ένσταση για τη μη αποδοχή της αίτησης τους για συμμετοχή στο ΕΣΤΙΑ, με την πλειοψηφία τους να έχουν αποστείλει σχετική επιστολή μέσω δικηγόρου.