Μνημόνιο συνεργασίας συνομολόγησαν το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και ο Δήμος Λεμεσού, με αντικείμενο την τεχνο-επιστημονική αρωγή από το ΕΤΕΚ ώστε να καταστεί η πόλη της Λεμεσού έξυπνη και κλιματικά ουδέτερη έως το 2030.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο μερών για την ανάπτυξη της Σύμβασης της πόλης της Λεμεσού για το κλίμα στο πλαίσιο της επιλογής της πόλης  από την ΕΕ ως μια από τις 100 πόλεις που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU Μission Cities.

Ο Δήμαρχο Νίκος Νικολαΐδης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ για την αναβάθμιση του παιδότοπου στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού και  αναγνωρίστηκε εκατέρωθεν ότι σε τέτοιου είδους θέματα  η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών  θα πρέπει να είναι  άμεση και αποτελεσματική, ώστε να αποφεύγονται δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Συζητήθηκαν επίσης, η πρόοδος στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ Λεμεσού και το θέμα της αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Λεμεσού.

Τόσο ο Πρόεδρος ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή όσο και ο Δήμαρχος υπογράμμισαν πως αποφάσεις που αφορούν τέτοιας φύσης θέματα θα πρέπει να λαμβάνοντα με διαφάνεια και στη βάση επιστημονικών δεδομένων και συμβουλών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Δήμαρχος ζήτησε την αρωγή του ΕΤΕΚ σε θέματα που άπτονται της προώθησης και ωρίμανσης έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός των επόμενων ετών. Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ έθεσε το Επιμελητήριο στη διάθεση του Δήμου.