Η μεταφορά 48 αιτούντων διεθνούς προστασίας από την Κύπρο στη Γερμανία, μέσω πιλοτικού προγράμματος εθελούσιας μετεγκατάστασης, στο πλαίσιο του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα τo Υπουργείο Εσωτερικών.

Η εν λόγω μεταφορά είναι η πρώτη από μια σειρά μεταφορών, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες και έγινε με συνεργασία της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και των Γερμανικών Αρχών, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου.

“O Μηχανισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από μεταναστευτικές προκλήσεις, μέσω παροχής βοήθειας από άλλα κράτη μέλη. Εναλλακτικά και συμπληρωματικά, της στήριξης μέσω μετεγκατάστασης, τα κράτη μέλη, μπορούν να παρέχουν στήριξη με χρηματοδοτική συνεισφορά”, σημειώνεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, προκειμένου να συντονίσει την εφαρμογή του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης, αναφέρει το Υπουργείο.

Η Γερμανία έχει αποδεχτεί τη μεταφορά 500 αιτητών, εκ των οποίων οι πρώτοι 48 μεταφέρονται τη Δευτέρα. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές χώρες με ιδιαίτερη έμφαση την Κύπρο, που, σύμφωνα με το Υπουργείο, αποτελεί την πρώτη χώρα σε αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην Ένωση, κατ’ αναλογία πληθυσμού.

Οι μετεγκαταστάσεις υποστηρίζονται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι δραστηριότητες μετεγκατάστασης χρηματοδοτούνται 100% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ