Εντός Ιουλίου αναμένεται τελικά να παραδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η υπό ανακατασκευή οδός Γιλντίζ και το γεφύρι με τα τέσσερα φανάρια στο κέντρο της Λεμεσού, προκειμένου να τερματιστεί και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, που προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή λόγω του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης στο γεφύρι παρουσιάστηκαν περαιτέρω οξειδώσεις στα μεταλλικά στοιχεία στήριξης οι οποίες δεν ήταν εμφανείς, διότι ήταν εγκιβωτισμένα στις πέτρες του γεφυριού.

Όπως μας λέχθηκε, επιβάλλεται η επιδιόρθωση τους και η εργασία είναι χρονοβόρα γιατί γίνεται με σειρά για λόγους ασφαλείας και γι’ αυτό προέκυψε περεταίρω καθυστέρηση στην παράδοση του έργου.

Ως γνωστόν, ενώ αρχικά είχε λεχθεί πως πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου επρόκειτο να παραδοθεί το έργο, εφόσον δεν προέκυπταν καθυστερήσεις, η παράδοση μετατέθηκε αρχικά τέλη Μαΐου και μετά τον εντοπισμό του νέου προβλήματος, πριν το τέλος Ιουλίου.

Η εγκατάσταση προσωρινά φώτων τροχαίας στη διασταύρωση των οδών Feyzi Pasa, Tzelal Bagiar και Kioproulouzate (βόρεια της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου), από την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου που ξεκίνησε το έργο και έκλεισε ο δρόμος, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών κατά πόσο απαμβλύνει ή εντείνει de facto το πρόβλημα.

Η υπό ανακατασκευή οδός Γιλντίζ, συνολικού μήκους 400 μέτρων, εκτείνεται από τον μικρό κυκλικό κόμβο της Μισιαούλη και Καβάζογλου στη σύνδεσή της με τη Φραγκλίνου Ρούσβελτ μέσω της Djelal Bayar, μέχρι τον ακόμη πιο μικρό κυκλικό κόμβο στη διασταύρωσή της με την οδό Ζαλόγγου βορειότερα.

Το έργο περιλαμβάνεται στο 2ο συμβόλαιο που υπογράφηκε για την ανακατασκευή της Μισιαούλη και Καβάζογλου, με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν αποχώρησε ο πρώτος εργολάβος λόγω των καθυστερήσεων και περιλαμβάνει υπογειοποίηση υπηρεσιών, καθώς και σύνδεση του πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου με το Γραμμικό πάρκο στην κοίτη του Γαρύλλη.

Περιλαμβάνεται στα βασικά έργα της στρατηγικής του Δήμου για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και θα τυγχάνει συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.