Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία ικανοποίησης του αιτήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού για εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτιριακό του συγκρότημα.

Χθες προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή κουβουκλίου για εγκατάσταση του ανελκυστήρα.

Το έργο αφορά στην κατασκευή κουβουκλίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί ανελκυστήρας που θα εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Ο ανελκυστήρας θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης και θα ενώνει μέσω των υφιστάμενων διαδρόμων το ισόγειο με τον πρώτο και δεύτερο όροφο.

Τον ανελκυστήρα θα εγκαταστήσει προμηθευτής που έχει σύμβαση με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία για την κατασκευή του κουβουκλίου είναι €77.350, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το έργο χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2022.

Το Συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί εντός του προσεχούς Αυγούστου και η διάρκεια εκτέλεσής του είναι πέντε μήνες.

Ο ανελκυστήρας, σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει ήδη αγοραστεί, και αναμένεται με την ολοκλήρωση των εργασιών για το κουβούκλιο, να τοποθετηθεί άμεσα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το αίτημα της αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού για εγκατάσταση ανελκυστήρα, είχε  υποβληθεί πριν από 10 περίπου χρόνια, και έκτοτε σκάλωνε συνεχώς σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.