Η Κύπρος καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, αντιμετωπίζοντας το σοβαρό πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σημειώνει πρόοδο στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος στη Λάρνακα, εκπαιδευτές από την Ευρώπη ενημέρωσαν τους τοπικούς κτηνοτρόφους για τη σωστή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσαν την εκπαίδευση, στοχεύοντας στη μείωση της χρήσης αυτών των φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη, η Κύπρος έχει ήδη επιτύχει μείωση 23,4% στις πωλήσεις αντιμικροβιακών φαρμάκων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για περαιτέρω μείωση. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία, με στόχο να επεκταθεί και σε άλλα ζωικά είδη.

Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προγραμματίζουν την εγκαθίδρυση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την παρακολούθηση της χρήσης των αντιβιοτικών.

Η εκπαιδευτική δράση βρήκε θερμή υποδοχή, με πάνω από 75 συμμετέχοντες να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τις νέες πρακτικές. Οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτές επαίνεσαν την πρόοδο της Κύπρου, σημειώνοντας τη μείωση 95% στη χρήση αντιβιοτικών σε ένα από τα μεγαλύτερα χοιροστάσια.

Παρόλο που η πλήρης απαλλαγή από τα αντιβιοτικά δεν είναι δυνατή, η συνετή χρήση τους αποτελεί τον κύριο στόχο των εμπλεκόμενων φορέων. Η συνεχής εκπαίδευση και η εφαρμογή ορθών πρακτικών είναι κρίσιμες για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ