Σε νέα στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους από την πανδημία, με βάση τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας, προβαίνει ο Δήμος Λεμεσού. Σε πρόσφατη συνεδρία του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να  προχωρήσει σε μείωση φορολογιών/τελών σε επιχειρήσεις που επηρεάστηκε η λειτουργία τους κατά την περίοδο του lockdown κατά το έτος 2020 και 2021. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, οι εκπτώσεις καλύπτουν τις πιο κάτω κατηγορίες :

  1. Δικαιώματα Χρήσης Επαγγελματικών Υποστατικών, (Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών)
  2. Άδεια Χρήσης Υποστατικών Θεάματος και Εστίασης (Άρθρο 112) και
  3. Τέλη Σκυβάλων (με εξαίρεση τα οικιστικά υποστατικά στα οποία θα επιβληθεί η ίδια χρέωση με το προηγούμενο έτος). 

Οι μειώσεις θα υπολογιστούν με βάση τις ημέρες που ήταν οι κλειστές οι επιχειρήσεις συμφώνα με τα σχετικά διατάγματα, στην ίδια βάση των μειώσεων που υιοθετήθηκαν από την Ένωση Δήμων.

Λόγο του ότι για το 2020 έχουν γίνει μειώσεις μόνο για την πρώτη περίοδο αναστολής εργασιών των επιχειρήσεων, ο Δήμος Λεμεσού θα παραχωρήσει το ποσοστό μείωσης που έπρεπε να γίνει το 2020 για τη δεύτερη αναστολή, στο 2021 μαζί με την μείωση της τρίτης αναστολής. Οι εκπτώσεις αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματικά υποστατικά  όπως φαίνονται αναλυτικά στο επεξηγηματικό πίνακα που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι εξαίρεση μπορεί να γίνει για την Άδεια Χρήσης Υποστατικών Θεάματος και Εστίασης (Άρθρο 112) σε όσους δεν εκδώσαν την άδεια του 2020, δηλαδή θα γίνει ξεχωριστά η μείωση του 2020 και του 2021.

Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις καλούνται όπως υποβάλουν ένσταση έγκαιρα και πριν από την ημερομηνία λήξης που θα αναγράφεται στα τιμολόγια που θα αποσταλούν από το Δήμο Λεμεσού. Οι ενστάσεις γίνονται στο Δήμο Λεμεσού με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου στη συνέχεια θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση όλων των πιο πάνω  μειώσεων είναι:

  1. Βεβαίωση από εγκεκριμένο Λογιστή / Ελεγκτή που θα επιβεβαιώνει την περίοδο που το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν κλειστό, καθώς και τη χρήση του ως το διάταγμα.
  2. Βεβαίωση από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο όσον αφορά τη χρήση του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται)
  3. Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Αίτημα για βοήθεια/ Έγκριση επιχορήγησης λόγω αναστολής εργασιών.
  4. Πρόσθετες διευκρινήσεις οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες από το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσοστά μειώσεων ανά κατηγορία ή να αποτείνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Λεμεσού στο τηλ. 77777788 ή στο email [email protected].