Μέχρι τις 31 Μαρτίου, 2022 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

Σε ανακοίνωση της η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) πληροφορεί το κοινό ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ η αίτηση για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας (χορηγία και επιδόματα) και το ενημερωτικό έντυπο αυτής για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, στην ιστοσελίδα www.moec.gov.cy/
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022. Τονίζεται ότι η προθεσμία αυτή ορίζεται από τον Περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 έως 2020 και δεν θα παραχωρηθεί παράταση. Οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.
 
Επισημαίνεται ότι παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνον από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.
 
Τα έντυπα αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας βρίσκονται διαθέσιμα μόνον στην πιο πάνω ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ. Δεδομένου ότι τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ δεν έχουν στη διάθεσή τους έντυπα αιτήσεων, οι πολίτες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα σχετικά έντυπα αίτησης από την προαναφερόμενη ιστοσελίδα, προτού προσέλθουν στα Κέντρα για παράδοση της αίτησής τους. 
 
Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή των αιτήσεων, τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ δεν θα προβαίνουν σε έλεγχο των αιτήσεων. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη προσκόμισης οποιωνδήποτε πρόσθετων δικαιολογητικών/βεβαιώσεων, οι αιτητές/τριες θα ενημερώνονται από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.
 
Αναφέρεται ότι οι αιτητές/τριες θα λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους με το οποίο θα ενημερώνονται ότι έχει παραληφθεί η αίτησή τους. Στο ενδεχόμενο που δεν θα λάβουν μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησής του εντός 48 ωρών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠ/ΚΕΠΟ στο οποίο έχουν υποβάλει την αίτησή τους, για σκοπούς διευκρίνισης του θέματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ