Την έναρξη υλοποίησης του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων για το 2022 ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και καλούν κτηνιάτρους και φορείς που ενδιαφέρονται να μετέχουν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 20η Μαΐου.

Το Σχέδιο είναι συνολικής δαπάνης ύψους 100.000 ευρώ, την υλοποίηση του οποίου, θα αναλάβουν τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές και με τη βοήθεια των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων και εγγεγραμμένων φιλοζωικών οργανώσεων στη βάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους συγκεκριμένους φορείς.

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο και κάθε εγγεγραμμένη φιλοζωική οργάνωση που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Σχέδιο καλείται όπως υποβάλει, μέχρι τις 20 Μαΐου 2022, συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποά ανήκουν.

Διευκρινίζεται ότι μεμονωμένα άτομα και μη εγγεγραμμένες ομάδες που δρουν ως εθελοντές φροντίζοντας πολλά ζώα, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μέσω Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εγγεγραμμένων φιλοζωικών οργανώσεων. Ο κατάλογος με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις φιλοζωικές οργανώσεις που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν επίσης όλους τους εγγεγραμμένους κτηνίατρους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γατών.

Στο Σχέδιο θα συμμετάσχουν μόνο εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες, από άποψης χειρουργείου και μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων, κτηνιατρικές κλινικές. Στόχος είναι όπως, ανεξαρτήτως αριθμού κτηνιάτρων που εργάζονται σε αυτές, οι στειρώσεις να κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλες τις κτηνιατρικές κλινικές.

Εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που δεν διαθέτουν κλινικές και οι οποίοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο πρέπει να δηλώσουν την κλινική στην οποία θα πραγματοποιούν τις στειρώσεις και να υποβάλουν μαζί με το ενδιαφέρον τους το σχετικό συμφωνητικό χρήσης/συνεργασίας με τη συγκεκριμένη κλινική.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι όπως, μέχρι τις 20 Μαΐου 2022, δηλώσουν στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας όπου δραστηριοποιούνται, την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο Σχέδιο, υποβάλλοντας υπογεγραμμένα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/590E585C7304D8F6C225851800369402?OpenDocument.