Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η ανάπλαση του παραδοσιακού Πυρήνα της Απαισιάς, μετά την κατάθεση χθες του θεμέλιου λίθου από τον Υπουργό Εσωτερικών για την Β΄ φάση του έργου.

Όπως ανέφερε σε ομιλία του ο Υπουργός Νίκος Νουρής η ανάπλαση θα βοηθήσει στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντα χώρου της Κοινότητας αλλά  και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Το έργο αυτό, αποτελεί συνέχεια της Α΄ Φάσης , η οποία περιελάβανε την ανάπλαση των πλατειών Αγίας Ζώνης και Αγίου Γεώργιου, έργα τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Leader” και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκταση της Β΄ φάσης του έργου, θα φτάσει στις 3.670 τ.μ. περίπου, με προσυπολογιζόμενο κόστος γύρω στα €2,4 εκ. συμπ. ΦΠΑ.

Ο υπό ανάπλαση χώρος θα διαμορφωθεί και θα τοπιοτεχνηθεί με τρόπο που να προβάλλει τον αγροτικό παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.

Ιδιαίτερη δε βαρύτητα, στο πλαίσιο του έργου, δόθηκε στην ανάδειξη του ομορφότερου στολιδιού: του αιωνόβιου Τρέμιθου, ο οποίος αποτελεί πολύτιμο «θησαυρό» και σήμα κατατεθέν της Κοινότητας, αφού περιλαμβάνεται στη λίστα με τα διακόσια αιωνόβια δέντρα της Κύπρου. 

Στον σχεδιασμό του έργου δόθηκε μεγάλη σημασία για  διατήρηση, συντήρηση, ανάδειξη και προβολή κατάλοιπων αυθεντικών πλακόστρωτων, λιθόστρωτων, ξερολιθιών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων (πέτρινων κλπ.), καθώς και η χρήση τοπικών παραδοσιακών υλικών, όπως η πέτρα της περιοχής, σε δάπεδα, περιτοιχίσματα και τοίχους αντιστήριξης.

Στόχος είναι το τελικό αποτέλεσμα να εναρμονίζεται με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής και να είναι σύμφωνo, τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά, με τις υφιστάμενες παραδοσιακές κατασκευές.