Με ειδική άδεια για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση θα μπορούν να επισκεφθούν τους ηλικιωμένους γονείς τους (στις οικείες όπου διαμένουν) σε Λεμεσό και Πάφο, όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον.

Το Κανάλι 6 απευθύνθηκε για το θέμα στο Υπουργείο Υγείας, μετά από ερωτήματα ακροατών.

Όπως μας αναφέρθηκε, η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση θα δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την ειδική άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο e-mail: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22805911.