Με διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, από την 17η Ιουλίου 2021 και ώρα 01.00 π.μ., σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία για μη επείγοντα περιστατικά και οι εισαγωγές για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος ή απειλή για την ανθρώπινη ζωή:
 
Νοείται ότι, εξαιρούνται οι κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και τα περιστατικά ημερήσιας νοσηλείας που διενεργούνται στις κλινικές, στις πολυκλινικές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
 
Από την 17η Ιουλίου 2021 και ώρα 01.00 π.μ. το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια καθορίζεται σε ποσοστό 70%, εξαιρουμένων των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, για τις οποίες το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών καθορίζεται σε ποσοστό 60%.
 
Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Υγείας εκδίδει το Διάταγμα αυτό ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021.

Σημειώνεται ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων.
  
Λήφθηκε υπόψη ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ότι μέχρι την 14η Ιουλίου 2021, ποσοστό 68,5% έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου και ποσοστό 59,9% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό σχήμα, αλλά ταυτόχρονα, από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 14 Ιουλίου 2021 καταγράφηκαν 5,724 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 150 έως 165 ασθενών την ημέρα και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν τρεις θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, κυμαίνεται στο 1,8%.