Ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, Μύρωνας Νικολάτος, παρέδωσε σήμερα το τελικό πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο αποτελείται από 780 σελίδες και συνοδεύεται από παραρτήματα πέραν των 5 χιλιάδων σελίδων.

Το πόρισμα συνιστά απόρροια ενδελεχούς εξέτασης όλων των πληροφοριών που περιήλθαν ενώπιον της Επιτροπής, σημείωσε και διαβεβαίωσε ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών υπήρξε πλήρης σεβασμός για τη νομιμότητα, προκυμμένου να εξεταστούν πάνω από 6000 φάκελοι πολιτογραφήσεων.

Ο κ. Νικολάτος σημείωσε ότι, με βάση τα συμπεράσματα κατά την κρίση της Επιτροπής από το 2007 μέχρι τον Αύγουστο του 2020, το 53% πολιτογραφήθηκαν εκτός νομικού πλαισίου.

«Υπήρξε μαζική παρανομία», τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής, «καθ’ υπέρβαση του νόμου από τα εκάστοτε υπουργικά συμβούλια αναφορικά με την πολιτογράφηση μελών των οικογενειών των επενδυτών».

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάτο, από τους 6.779 πολιτογραφήσεις προκύπτει πως οι 3609, ή το 53%, ήταν εκτός πλαισίου και αφορούσε οικογένειες επενδυτών ή διευθυντικά στελέχη εταιρειών.

Από το υπόλοιπο 47%, το 66% ικανοποιούσε όλα τα κριτήρια. Σημείωσε, επίσης, πως το 92% των επενδυτών ικανοποιούσε τα οικονομικά κριτήρια και το 88% ικανοποιούσε τη μόνιμη κατοικία. Το Υπ. Εσωτερικών, ενώ το 2015 – 2016 είχε στην κατοχή του γνωματεύσεις της νομικής υπηρεσίας ότι γίνονταν παράνομες πολιτογραφήσεις, συνέχισαν οι πολιτογραφήσεις μέχρι το 2020.

Υπήρξαν κενά και ελλείψεις χωρίς επαρκές νομοθετικό πλαίσιο, απουσίαζαν οι ασφαλιστικές δικλείδες αλλά και οι επαρκείς έλεγχοι.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένοι πάροχοι (δηλαδή δικηγορικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία και άλλοι) δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις νομικές και άλλες υποχρεώσεις τους.
Από τα στοιχεία που έχει ενώπιον της η Επιτροπή:

• Υπάρχουν ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες θεσμών και αξιωματούχων.

• Εντοπίζονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που βαρύνουν κυρίως επενδυτές και επιχειρηματίες αλλά και συνεργάτες τους.

• Προκύπτουν επίσης πειθαρχικές και δεοντολογικές ευθύνες.

Η Επιτροπή εισηγείται ανάκληση πολιτογραφήσεων σε 85 υποθέσεις (προκύπτουν ποινικά ή άλλα αδικήματα)

Για τον πολύ μεγάλο αριθμό των πολιτογραφήσεων που έγιναν καθ’ υπέρβαση του νόμου χωρίς να ευθύνονται οι αιτητές είναι πολύπλοκή η διαδικασία, είπε ο κ. Νικολάτος και σημείωσε ότι άπτεται στο Ενωσιακό και Κυπριακό δίκαιο. Επαφίεται, όπως είπε, στις αρχές της Δημοκρατίας να αποφασίσουν. Κατά την άποψη της Ερευνητικής Επιτροπής, ενδείκνυται όπως δημοσιοποιηθεί το πόρισμα.

Δημοσιοποίηση όπως η ενδιάμεση

Παραλαμβάνοντας το τελικό πόρισμα, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, εξέφρασε ευχαριστίες στα μέλη της Επιτροπής γιατί εξέτασαν τις 6779 πολιτογραφήσεις και δήλωσε πεπεισμένος για την πληρότητα της έκθεσης.

Η τελική έκθεση θα τύχει ενδελεχούς μελέτης από την Νομική Υπηρεσία και θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής, σημείωσε. Διαβεβαίωσε ότι όπου εντοπίζονται συνθήκες που δικαιολογούν ποινικές ανακρίσεις, η Νομική Υπηρεσία θα πράξει το καθήκον της.

Δεδομένης της σοβαρότητας των θεμάτων αλλά και του όγκου του ανακριτικού έργου, το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος της Αστυνομίας έχει πρόσφατα ενισχυθεί με ακόμη δέκα ανακριτές για να προωθηθούν οι υποθέσεις, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας.