Συνολικά 18 χώρες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι γειτονικές προς την Κύπρο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα αλλά και χώρες όπως η Κροατία, Τσεχία και Γερμανία εντάσσονται στις χώρες χαμηλού κινδύνου ως προς την διασπορά ή και μετάδοση της νόσου COVID-19, από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) του Υπουργείου Υγείας η οποία προέβη σε αξιολόγηση επιδημιολογικού κινδύνου διαφόρων χωρών σε μια προσπάθεια για να ανοίξουν και πάλι τα σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον έξω κόσμο.

Στις χώρες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι «η αξιολόγηση έγινε στηριζόμενη στους βασικότερους επιδημιολογικούς δείκτες των χωρών, όπως στον πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής R(t) του για SARS-CoV-2, τον αριθμό των νέων διαγνώσεων, τον αριθμό εργαστηριακών ελέγχων, το ποσοστό θνησιμότητας ανά 100,000 κατοίκους, τον εκτιμώμενο επιπολασμό και την επίπτωση και την ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπως αυτοί οι δείκτες παρουσιάζονται σε έγκυρες βάσεις δεδομένων».

Προσθέτει ότι «η αξιοπιστία των στοιχείων αυτών εξαρτάται από την πολιτική της κάθε χώρας, ως προς τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργεί και ως προς τη δήλωση των στοιχείων σε διεθνείς υγειονομικές αρχές».

Σημειώνεται ότι «η κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η πανδημία εξελίσσεται και τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται».

Για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, «θα ανακοινώνονται νέα στοιχεία και θα επικαιροποιείται ο κατάλογος των χωρών, σε τακτά χρονικά διαστήματα».

Βάσει των πιο πάνω και της αξιολόγησης που διενεργήθηκε οι χώρες χαμηλού κινδύνου για διασπορά ή και μετάδοση της νόσου COVID19 είναι οι : Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ελβετία.

Συγκεκριμένα οι χώρες αυτές «έχουν πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής (Rt) μικρότερο του 1 ή/και μικρό αριθμό νέων διαγνώσεων (<1/100,000 κατοίκους την ημέρα) ή/και μικρή ή πολύ μικρή θνησιμότητα COVID19 (<5-10/100,000 κατοίκους) ή/και ταξινόμηση σποραδικών περιπτώσεων (sporadic cases) ή συστοιβάδων περιπτώσεων (cluster of cases) κατά τον ΠΟΥ ή/και τουλάχιστον ικανοποιητικό εργαστηριακό έλεγχο (>3000 tests/100,000 κατοίκους).

Χώρες με αυξημένο κίνδυνο συγκριτικά με την Kατηγορία Α είναι σύμφωνα με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) του Υπουργείου Υγείας μόνο τρεις και συγκεκριμένα το Ισραήλ, η Πολωνία και η Ρουμανία.

Αμφότερες, «έχουν πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής (Rt) μεγαλύτερο του 1 ή/και αριθμό νέων διαγνώσεων >1/100,000 κατοίκους την ημέρα ή/και αυξημένη θνησιμότητα COVID-19 (>10/100,000 κατοίκους) ή/και περιορισμένο εργαστηριακό έλεγχο (<2000 tests/100,000 κατοίκους) ή έλλειψη ταξινόμησης κατά τον ΠΟΥ».

Χώρες με αυξημένο κίνδυνο συγκριτικά με την κατηγορία Α’ και Β’ είναι οι : Βέλγιο, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην κατηγορία αυτή έχουν καταταχτεί χώρες με πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής (Rt) μεγαλύτερο του 1 ή/και αριθμό νέων διαγνώσεων >1/100,000 κατοίκους την ημέρα ή/και αυξημένη θνησιμότητα COVID-19 (>10/100,000 κατοίκους) ή/και περιορισμένο εργαστηριακό έλεγχο (<2000 tests/100,000 κατοίκους) ή έλλειψη ταξινόμησης κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

ΚΥΠΕ