Στοχεύοντας στην ενίσχυση της προστασίας από τη νόσο COVID-19, αξιοποιώντας το επιστημονικό όπλο του εμβολιασμού, το Υπουργείο Υγείας, λειτουργεί σήμερα μεγάλο κέντρο εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης (walk-in) στο Λανίτειο Αθλητικό Κέντρο στην Λεμεσό Το κέντρο λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πολίτες το επιθυμούν να προσέλθουν για να εμβολιαστούν. Θα χορηγούνται εμβόλια της Pfizer/BioNTech. Στις 11,30 ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα θα επισκεφθεί το κέντρο εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης (walk-in)
Σημειώνεται ότι ο Walk In Εμβολιασμός αφορά άτομα, τα οποία επιθυμούν να εμβολιαστούν με την 1η δόση, καθώς και όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν με την 3η δόση, νοουμένου ότι έλαβαν τη δεύτερη δόση προ εξαμήνου.

Ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν

Συγκεκριμένα, οι μονάδες εμβολιασμού στο walk-in της Κυριακής θα εξυπηρετούν μόνο τις ακόλουθες ομάδες πολιτών:
1. Άτομα, ηλικίας 12 ετών και άνω, που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα κατά της νόσου COVID-19 (χορήγηση 1ης δόσης).
2. Άτομα, ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν λάβει την 1η δόση εμβολίου Pfizer/BioNTech και έχει παρέλθει η περίοδος των τριών (3) εβδομάδων που απαιτείται για τη 2η δόση και την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού τους σχήματος (χορήγηση 2ης δόσης).
3. Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό με 3η δόση, θα εξυπηρετηθούν άτομα από τις ακόλουθες ομάδες:
i) Άτομα, ηλικίας 65 ετών και άνω, νοουμένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη 2η δόση.
ii) Επαγγελματίες υγείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, νοουμένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη 2η δόση.
iii) Εργαζόμενοι σε οίκους ευγηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, νοουμένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη 2η δόση. Για σκοπούς ταυτοποίησης θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από τον εργοδότη, με την οποία να πιστοποιείται ότι το άτομο εργάζεται στον οίκο ευγηρίας.
iv) Άτομα με ανοσοκαταστολή/ανοσοεπάρκεια, ανεξαρτήτως ηλικίας, νοουμένου ότι έχει παρέλθει περίοδος τεσσάρων (4) εβδομάδων από τη 2η δόση. Συγκεκριμένα, αφορά τις πιο κάτω ομάδες ασθενών:
• Άτομα σε ενεργό θεραπεία για συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες
• Άτομα με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων που παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία
• Άτομα με ιστορικό μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών οργάνων που παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία
• Άτομα με κληρονομική ανοσοανεπάρκεια
• Άτομα με HIV Λοίμωξη/AIDS
• Άτομα σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία περιλαμβανομένων βιολογικών παραγόντων. Όσον αφορά στη λήψη κορτιζόνης, αφορά σε άτομα που έλαβαν ή λαμβάνουν συνολική δόση >10 mg πρεδνιζόνης/μέρα (=8 mg μεθυλπρεδνιζολόνης) για 1 μήνα το τελευταίο εξάμηνο.
Υπενθυμίζεται ότι όλα τα άτομα θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζουν αποδεικτικό ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, κτλ), καθώς και την κάρτα εμβολιασμού, εάν πρόκειται για άτομα που θα λάβουν τη 2η ή την 3η δόση.