Πρόταση σύστασης για συντονισμό των ταξιδιωτικών περιορισμών εντός της ΕΕ, απέστειλε η Κομισιόν προς το Συμβούλιο των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτείνει κοινά κριτήρια και κατώτατα όρια για τα κράτη μέλη όταν αποφασίζουν εάν θα θεσπίσουν περιορισμούς ταξιδιού, χαρτογράφηση κοινών κριτηρίων χρησιμοποιώντας έναν συμφωνημένο κωδικό χρώματος, κοινό πλαίσιο για μέτρα που εφαρμόζονται σε ταξιδιώτες από περιοχές υψηλού κινδύνου και σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τυχόν περιορισμούς

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο ορισμός των περιοχών σε πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες πρέπει να είναι κοινός στην ΕΕ.

Σε ταξίδια από τις πράσινες περιοχές δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός. Στα ταξίδια από πορτοκαλί περιοχές μπορεί να υπάρχει σύσταση για τεστ και καραντίνα και στα ταξίδια από κόκκινες περιοχές, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τεστ και άλλους περιορισμούς, που πρέπει να είναι όμως οι ίδιοι με αυτούς που εφαρμόζουν σε κόκκινες περιοχές στο εσωτερικό τους.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτείνει κάθε κράτος μέλος να λάβει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια κατά τη θέσπιση περιοριστικών μέτρων:

– το συνολικό αριθμός περιπτώσεων COVID-19 που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα ανά 100.000 άτομα σε μια δεδομένη περιοχή σε περίοδο 14 ημερών.
– το ποσοστό των θετικών δοκιμών από όλες τις δοκιμές COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν σε δεδομένη περιοχή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επτά ημερών.
– τον αριθμό των δοκιμών COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν ανά 100.000 άτομα σε μια δεδομένη περιοχή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επτά ημερών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν αυτά τα δεδομένα σε εβδομαδιαία βάση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παρέχουν αυτά τα δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο για να διασφαλίσουν ότι τυχόν μέτρα μπορούν να στοχοθετηθούν σε εκείνες τις περιοχές όπου είναι απολύτως απαραίτητες.

Δεδομένου ότι το κράτος μέλος αναχώρησης έχει εβδομαδιαίο ποσοστό δοκιμών άνω των 250 ανά 100.000 άτομα, η Κομισιόν προτείνει στα κράτη μέλη να μην περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων που ταξιδεύουν από άλλο κράτος μέλος όταν ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων COVID-19 που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα σε μια δεδομένη περιοχή ισούται με λιγότερα από 50 ανά 100.000 άτομα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 14 ημερών, ή όταν το ποσοστό των θετικών δοκιμών από όλες τις δοκιμές COVID-19 σε μια δεδομένη περιοχή είναι μικρότερο από 3%.

Με βάση τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Κομισιόν προτείνει να δημοσιεύσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων έναν χάρτη των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ, ο οποίος θα ενημερώνεται εβδομαδιαίως, με έναν κοινό κωδικό χρώματος για την υποστήριξη των κρατών μελών και των ταξιδιωτών.

Η Κομισιόν προτείνει να χαρακτηριστεί με:

– πράσινο μια περιοχή όπου ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων COVID-19 που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα είναι μικρότερος από 25 κατά τη διάρκεια περιόδου 14 ημερών και το ποσοστό των θετικών δοκιμών από όλες τις δοκιμές COVID-19 είναι μικρότερο από 3%.

-πορτοκαλί μια περιοχή όπου ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων COVID-19 που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα είναι μικρότερος από 50 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 14 ημερών, αλλά το ποσοστό των θετικών δοκιμών από όλες τις δοκιμές COVID-19 είναι 3% ή περισσότερο, ήο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων COVID που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα είναι μεταξύ 25 και 150 ΑΛΛΑ το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων από όλες τις δοκιμές COVID-19 είναι μικρότερο από 3%.

-κόκκινο μια περιοχή όπου ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων COVID-19 που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα είναι μεγαλύτερος από 50 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 14 ημερών και το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων από όλες τις δοκιμές COVID-19 είναι 3% ή περισσότερο, ή ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων που κοινοποιήθηκαν είναι περισσότερες από 150 ανά 100.000 άτομα σε περίοδο 14 ημερών.

– γκρι εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την αξιολόγηση των κριτηρίων που προτείνει η Κομισιόν, ή ο αριθμός των δοκιμών COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν ανά 100.000 άτομα είναι μικρότερος από 250.

Η Κομισιόν επιπλέον προτείνει μια κοινή προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση ταξιδιωτών που προέρχονται από ζώνες υψηλού κινδύνου.

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αρνούνται την είσοδο ατόμων που ταξιδεύουν από άλλα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία βάσει των δικών τους διαδικασιών λήψης αποφάσεων, θα μπορούσαν να απαιτήσουν για άτομα που ταξιδεύουν από μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως `κόκκινη΄ ή ΄γκρίζα΄ για να υποβληθούν σε καραντίνα 14 ημερών ή να υποβληθούν σε δοκιμή COVID-19 μετά την άφιξη με την εξέταση για COVID-19 να είναι η προτιμώμενη επιλογή.

Όπου δικαιολογείται, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συστήσουν στα άτομα που ταξιδεύουν από μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως `πορτοκαλί΄να υποβληθούν σε εξέταση για COVID-19 πριν από την αναχώρηση ή κατά την άφιξη.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτήσουν από άτομα που φθάνουν από μια περιοχή ταξινομημένη ως `κόκκινη`, `πορτοκαλί΄ ή ΄γκρι΄ να υποβάλουν έντυπα εντοπισμού επιβατών, ιδίως εκείνα σε όσους φθάνουν με αεροπλάνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Οι ταξιδιώτες με ουσιώδη λειτουργία ή ανάγκη – όπως εργαζόμενοι που ασκούν κρίσιμα επαγγέλματα, μεθοριακοί και αποσπασμένοι εργαζόμενοι, φοιτητές ή δημοσιογράφοι που εκτελούν τα καθήκοντά τους – δεν πρέπει να υποβάλλονται σε καραντίνα, αναφέρει η Κομισιόν.

Η Κομισιόν προτείνει τα κράτη μέλη να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τους επερχόμενους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία ή την άρση των περιορισμών ταξιδιού στα κράτη μέλη και την Κομισιόν σε εβδομαδιαία βάση. Οι αλλαγές πρέπει να κοινοποιούνται μία εβδομάδα πριν τεθούν σε ισχύ.