Σε σημερινή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα εκφράζει την έντονη απογοήτευση του για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να απορρίψει την αίτηση που υπέβαλε πριν από οκτώ χρόνια, με την οποία ζητούσε την χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για προσθήκες – μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο κατηγορίας Β’ στον παραλιακό πεζόδρομο.

Η απόρριψη της εν λόγω αίτησης έχει ως αποτέλεσμα επισημαίνεται στην επιστολή του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα, την απώλεια εσόδων 100 περίπου χιλιάδων ευρώ τον χρόνο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συντηρούν τον παραλιακό πεζόδρομο και έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλείσιμο του από τις 17 Δεκεμβρίου.

Στην επιστολή επισημαίνεται παράλληλα ότι πριν από ένα περίπου χρόνο είχε ληφθεί μια παρόμοια απορριπτική απόφαση για άλλα δύο υποστατικά στον παραλιακό πεζόδρομο. Ωστόσο μετά από έντονη διαμαρτυρία του Κοινοτικού Συμβούλιου και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αιτήσεις για τα δύο υποστατικά επανεξετάζονται από την Πολεοδομία.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα καλεί τέλος στην επιστολή του τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επανεξετάσει το αίτημα του και αν χρειαστεί να έχουν και συνάντηση με τον ίδιο για να του δώσουν περισσότερες πληροφορίες.