Τα τέσσερα κλασικά album που θα παρουσιάσουμε ολόκληρα στις εκπομπές Μαΐου είναι:

5 Μαΐου: Asleep in the Back Elbow (20 χρονών)
12 Μαΐου: Whats Going OnMarvin Gaye (50 χρονών)
19 Μαΐου: Ram Paul & Linda McCartney (50 χρονών)
26 Μαΐου: Songs for Beginners Graham Nash (50 χρονών)

Επίσης σε κάθε μια από τις τέσσερεις εκπομπές Μαΐου θα μεταδίδονται ηχογραφήσεις μέσα από τη δημιουργία του album του John Lennon, Imagine που έλαβαν χώρα τον Μάιο του 1971.