Τα τέσσερα κλασικά album που θα παρουσιάσουμε ολόκληρα στις εκπομπές Φεβρουαρίου είναι:

5 Φεβρουαρίου: Nixon – Lambchop (20 χρονών)

12 Φεβρουαρίου: Morrison Hotel – The Doors (50 χρονών)

19 Φεβρουαρίου: Black Sabbath – Black Sabbath (50 χρονών)

26 Φεβρουαρίου: The Virgin Suicides – Air (20 χρονών)