Κηλίδες πετρελαίου εξέβρασε η θάλασσα σε περιοχή του Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό.

Ο σταθμός μας επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες μας ανέφεραν ότι θα μεριμνήσουν για να περιμαζέψουν το πετρέλαιο και να καθαρίσουν την ακτή.