Οριακή κερδοφορία, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, μετά τη φορολογία, ανακοίνωσε για το γ΄ τρίμηνο του 2020, η Τράπεζα Κύπρου, εν μέσω πιέσεων που δέχεται η οικονομία από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε έσοδα ύψους 137 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ, ενώ έθεσε μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, σύμφωνα με τους οποίους η Τράπεζα εκτιμά πως η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων θα φτάσει στο 7%, ενώ αναμένει πως τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια θα μειωθούν στο 5%.

Σε γραπτή δήλωση του σε σχέση με τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου αναφέρει πως «ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης σε επίπεδα προ-πανδημίας σημάδεψαν το τρίτο τρίμηνο του έτους, με την κυπριακή οικονομία να δείχνει πιο ανθεκτική από ό,τι αρχικά αναμενόταν, αποδεικνύοντας ότι είναι μια ανοιχτή, μικρή και ευέλικτη οικονομία».

«Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενίσχυση του ισολογισμού μας και βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας, μαζί με την ταυτόχρονη στήριξη των πελατών, των συναδέλφων και της κοινωνίας για αντιμετώπιση της πανδημίας, παραμένουν αμετάβλητες», τονίζει ο κ. Νικολάου.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε νέο δανεισμό ύψους €288 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020, καθώς η ζήτηση δανείων, όπως αναφέρει, ανακάμπτει σταδιακά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια. Ο νέος δανεισμός για το εννιάμμηνο του 2020 ανήλθε σε περίπου €1 δισ.

Η Κύπρου σημειώνει πως εντοπίζει «σταδιακή ανάκαμψη» στη ζήτηση για δανεισμό, με τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 17% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του έτους, όταν επήλθε το πρώτο κύμα περιοριστικών μέτρων στην οικονομία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δανεισμός προς ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα ανήλθε σε 138 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε «οργανική» μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 230 εκατ. ευρώ, κάτι που καταδεικνύει επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων.
Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, η τράπεζα έχει μειώσει τα ΜΕΔ κατά 84% σε 2.4 δισ. ευρώ.