Από σήμερα, 31 Μαρτίου 2022, τίθεται σε λειτουργία παγκύπριο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης για παροχή γενικής πληροφόρησης σε πρόσφυγες από την Ουκρανία, αναφορικά σε θέματα μετανάστευσης, εκπαίδευσης, πρόνοιας κ.α..

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00πμ μέχρι και τις 20:00μμ., τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, ως ακολούθως:

Για κυπριακούς αριθμούς: 1477

Για ξένους αριθμούς: +357 22 285777