Με χαμηλές προσδοκίες για κατάληξη και συμφωνία όλων των μερών, άρχισαν από τις έντεκα το πρωί συναντήσεις του Υπουργού Εργασίας Κυριάκου Κούσιου, με τους κοινωνικούς εταίρους για την θέσπιση κατώτατου μισθού στην Κύπρο.

Η συζητήσεις αναμένεται ότι θα διαρκέσουν αρκετές ώρες, καθώς υπάρχουν χαοτικές διαφορές, μεταξύ των συντεχνιών των εργαζομένων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Η διαδικασία άρχισε με παρουσίαση ενός προσχεδίου πρότασης του Υπουργού Εργασίας για τον κατώτατο μισθό, σε δύο ξεχωριστές αίθουσες. Στην μία βρίσκονται οι εργοδοτικές οργανώσεις και στην άλλη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Αφού μελετηθεί η πρόταση, θα υποβληθούν παρατηρήσεις από τις δύο πλευρές και εάν καταστεί εφικτό, θα ακολουθήσει κοινή συνάντηση όλων των μερών υπό την προεδρία του Υπουργού Εργασίας.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε ένα πιθανό αδιέξοδο στην όλη συζήτηση. Ένα δεύτερο σενάριο είναι να μην υπάρξει σήμερα οριστική κατάληξη και να χρειαστούν νέες συναντήσεις από την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν θέσπιση κατώτατου μισθού, όχι για όλα τα επαγγέλματα στα 870 ευρώ ακαθάριστα με την πρόσληψη και στα 924 ευρώ και πάλι μεικτά, έξι μήνες μετά την πρόσληψη.

Θέση με την οποία διαφωνούν κάθετα οι συντεχνίες των εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά αυτά είναι τα ίδια με τη σημερινή κατάσταση και καθορίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια σε μερικά επαγγέλματα.

Καυτή πατάτα είναι και ο τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού, αφού οι συντεχνίες προκρίνουν την Ευρωπαϊκή φόρμουλα του σχετικού διάμεσου δείκτη EU Silc η οποία παρέχει κατά 150 ευρώ αυξημένο μισθό σε σχέση με το ποσοστό του διάμεσου μισθού της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας που προκρίνουν οι εργοδότες.

Έντονή είναι η διαφωνία των συντεχνιών για την πρόθεση της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, για να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή του κατώτατου μισθού, όπως οι εργαζόμενοι σε φούρνους, οι εργάτες γης και άλλες κατηγορίες αλλοδαπών εργαζομένων.