Στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού κατά της COVID-19 και στοχεύοντας στην ταχύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, το Υπουργείο Υγείας επιταχύνει ρυθμό, έτσι ώστε μέχρι τις αρχές Μαΐου να χορηγηθεί τουλάχιστον η 1η δόση του εμβολίου στα άτομα ηλικίας 40 ετών.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 27-29 Απριλίου, η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι διαθέσιμη για διευθέτηση ραντεβού ως εξής:

Ηλικία       Ημερομηνία προτεραιότητας στην Πύλη Εμβολιασμού

42                Τρίτη, 27 Απριλίου, 7:30 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ

41                 Τετάρτη, 28 Απριλίου, 7:30 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ

39-40         Πέμπτη, 29 Απριλίου, 7:30 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ

Η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι προσβάσιμη τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες μόνο για τις ηλικίες που αναφέρονται στην κάθε περίπτωση και όχι για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται με τα διαθέσιμα αδειδοτημένα εμβόλια στα Κέντρα Εμβολιασμού που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες.

Μέχρι και τις 25 Απριλίου, έγιναν στο σύνολο 241,700 εμβολιασμοί (27,5 δόσεις ανά 100 κατοίκους). Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ECDC, έχει χορηγηθεί η 1η δόση στο 23,2% (181,230), ενώ δύο δόσεις χορηγήθηκαν στο 8,3% (60,470).