Καθημερινό φαινόμενο έχει καταστεί η ταλαιπωρία των οδηγών που έρχονται από Πάφο προς Λεμεσό, για να μεταβούν στις εργασίες τους αφού την ώρα της μεγάλης κίνησης επιλέγουν οι αρμόδιοι να κλείσουν την μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας για την διεξαγωγή έργων.