Κατευθυντήριες οδηγίες για την παραπομπή για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας σε ασυμπτωματικούς ενήλικες, εξέδωσε σήμερα με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), σημειώνοντας ότι  η υιοθέτηση και εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών έγινε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς τους παρόχους.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν δικαιούχους που δεν έχουν διαγνωστεί ή δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα κάποιας ασθένειας ή δεν έχουν λάβει ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, αναφέρει ο ΟΑΥ.

«Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, το οποίο βασίζεται σε τεκμηριωμένη βιβλιογραφία και ορθή κλινική πρακτική, έγινε έπειτα από μελέτη του Οργανισμού σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Εργαστηριακών Εξετάσεων του Οργανισμού και κατόπιν διαβούλευσης με εκπροσώπους των Επιστημονικών Εταιρειών των Προσωπικών Ιατρών για ενήλικες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Στόχος της υιοθέτησης των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι η κατοχύρωση της επιστημονικά τεκμηριωμένης πρόληψης», τονίζει ο ΟΑΥ και προσθέτει ότι την τελική απόφαση και την ευθύνη για παραπομπή σε εργαστηριακές εξετάσεις φέρει ο Προσωπικός Ιατρός, ο οποίος γνωρίζει την κλινική εικόνα του δικαιούχου και άλλους παράγοντες κινδύνου που δυνατόν να υπάρχουν.

Σύμφωνα με το παράρτημα με τις Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας για ασυμπτωματικούς ενήλικες που δημοσιεύει στην ανακοίνωσή του ο ΟΑΥ η συχνότητα των εξετάσεων έγκειται στην ηλικιακή ομάδα του κάθε δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται σε πίνακα, για τις ηλικίες από 18 έως 44 ετών η συχνότητα για τις εργαστηριακές εξετάσεις, όπως γενική αίματος, σάκχαρο νηστείας, ουρία, κρεατινίνη, eGFR, νάτριο/κάλιο, ηπατικά ένζυμα (ALT, AST, ALP, γ-GT, TBIL), ολική χοληστερόλη, χοληστερόλη HDL,  χοληστερόλη LDL, τριγλυκερίδια και γενική ούρων θα πρέπει να γίνεται κάθε 5 χρόνια.

Στον πίνακα σημειώνεται ότι για τις ηλικίες από 45 έως 64 ετών η συχνότητα για τις προαναφερθείσες εργαστηριακές εξετάσεις είναι κάθε 2 χρόνια και για τις ηλικίες πέραν των 65 οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο.

Αναφέρεται ακόμη ότι οι εξετάσεις για ολικό PSA σε άνδρες υψηλού κινδύνου ίσου ή μεγαλύτερου των 40 ετών θα πρέπει να γίνεται κάθε 5 χρόνια, για άνδρες άνω των 50 ετών κάθε δύο χρόνια και για άνδρες άνω των 65 ετών να γίνεται ολικό PSA αναλόγως πρωτοκόλλου, που όπως εξηγείται, συνιστάται βάσει Κατευθυντήριων Οδηγιών που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.

Παράλληλα, η εξέταση TSH2 που συνιστάται βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας, θα πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια σε άνδρες άνω των 60 ετών και σε γυναίκες άνω των 50 ετών. Διευκρινίζεται επίσης, ότι η προαναφερθείσα εξέταση θα πρέπει να γίνεται ομοίως κάθε δύο χρόνια για άτομα άνω των 65 ετών, ανεξαρτήτως φύλου.

Τονίζεται ότι όλα τα άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως ηλικίας, συνίσταται να υποβάλλονται σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (STD screening), όπως HIV, σύφιλη, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, χλαμύδια και γονόρροια  σε ομάδες υψηλού κινδύνου ήτοι άτομα με υψηλού κινδύνου σεξουαλική δραστηριότητα, άτομα που δεν εφαρμόζουν προστατευόμενο έρωτα και με πολλαπλούς συντρόφους και άτομα με ιστορικό προηγούμενης λοίμωξης από STD.

Πηγή: ΚΥΠΕ